Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Persembe, 06.10.2022, 07:59pm (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
Tıp Doktorları
 
Uzmanlık eğitimine Danıştay rötuşu

Pazar, 06.06.2010, 08:34am (GMT)

2009 yılında yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne ilişkin itirazları değerlendiren Danıştay, uzmanlık eğitimiyle ilgili bazı önemli kararlar aldı


HELİN AYGÜN-ANKARA

Danıştay 8. Dairesi, iki branşın tıpta uzmanlık eğitimi sürelerini, iki yan dalın da bağlı bulunduğu ana dalları değiştirdi.18 Temmuz 2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde 5 yıl olarak belirlenen plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi ana dalının uzmanlık eğitimi süresi, 2002 tarihli Tüzük’te düzenlendiği gibi tekrar 6 yıla çıkacak. Son tüzükle birlikte 4 yıla indirilen kadın hastalıkları ve doğum branşının eğitim süresi de eskiden olduğu gibi 5 yıl olacak.

Danıştay 8. Dairesi, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği ve Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin açtığı yürütmeyi durdurma davalarını karara bağladı.

Plastik cerrahlık eğitimi 6 yıl olacak
Buna göre, 2009 yılında yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahisi ana dalı uzmanlık eğitimi süresinin 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürütmesi durduruldu. Danıştay ayrıca “ağız, diş ve çene cerrahisi” adı altında ana dal ihdas edilmesine ilişkin düzenlemenin de yürütmesini durdurdu. Kararda, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ana dalında, 2002 yılından bu yana 6 yıllık bir zaman diliminde verilen uzmanlık eğitimi süresinin 5 yıla düşürülmesine ilişkin değişiklik ve diş hekimliği alanında yeni bir uzmanlık ana dalı ihdas edilmesine ilişkin düzenlemeleri hukuka uygun kılacak bilimsel gerekçe sunulmadığı bildirildi.

Ağız, yüz ve çene cerrahisi hâlâ ana dal
Danıştay, “ağız, yüz ve çene cerrahisi” disiplininin uzmanlık ana dalı olarak belirlenmesine ilişkin düzenleme ile yönetmelikte geçen “en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere” ibaresi ve ağız, yüz ve çene cerrahisi disiplininin plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahisi ana dalına yan dal olarak bağlanmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Ağız, yüz ve çene cerrahisi disiplininin, tıpta uzmanlık eğitimine ilişkin idari düzenlemelerdeki konumu itibariyle cerrahi tıp bilimleri alanında yer aldığı, bunun 1973 ile 2002 yıllarında yayımlanan idari düzenlemelerde yer almamasına karşın, 1947 yılından itibaren tıp alanında uygulaması bulunan cerrahi bir tıp disiplini olduğunu anımsatan Danıştay, Sağlık Bakanlığının farklı şekilde adlandırmış olsa da yeni bir alan olmayan ağız, yüz ve çene cerrahisini uzmanlık ana dalı olarak yaptığı düzenlemenin hukuka aykırı olmadığına hükmetti. Kararda, “Bu hale göre, ayrı bir uzmanlık ana dalı olarak düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmayan ağız, yüz ve çene cerrahisinin, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahisi uzmanlık ana dalına bir yan dal olarak bağlanmamasına ilişkin hukuki durumun bir eksik düzenleme olarak değerlendirilemeyeceği açıktır” denildi.

Danıştay, ağız, yüz ve çene cerrahisi alanında, sağlık hizmetinin sunumu ve uzmanlık eğitim süreci için, bu alanda çalışmalarda bulunmuş hekimlerden faydalanmayı öncelikli hale getiren bir aciliyetin varlığından söz etmenin mümkün olmadığı gerekçesiyle, bu alanda istisnai bir şekilde uzmanlık belgesi verilmesini öngören düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

“En az iki yıl” ibaresi geçerli
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ndeki bazı yan dallarda, yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman olan hekimlerden, ilgili yan dalda yaptığı çalışmaları belgeleyenlere yan dal uzmanlık belgesi verilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren maddedeki “en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere” ibarelerinde hukuka aykırılık görülmediğinden yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.

Sağlık Bakanlığının, sağlık hizmetini ifa edecek olan hekimlere istisnai yollardan uzmanlık belgesi verilmesi konusunda, sağlık hizmetinin daha nitelikli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla çeşitli kriterler getirmesinin takdir hakkı kapsamında bulunduğunu belirten Danıştay, bunun kamu yararı ve hukuka aykırı olmadığına hükmetti.

Cerrahi onkolojide istisnai uzmanlık yok
Danıştay, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde yer alan “cerrahi onkoloji” yan dalında istisnai bir şekilde yan dal uzmanlık belgesi verilmesini öngören düzenlemede hukuka uyarlık bulmadı ve bu düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Danıştay, “sağlık hizmetinin sunumu ve uzmanlık eğitim süreci için, yan dal uzmanlık belgesi bulunmamasına rağmen bu alanda faaliyet ve çalışmalarda bulunmuş hekimlerden faydalanmayı öncelikli hale getiren bir gerekliliğin varlığından söz etmek mümkün olmadığından, yan dal uzmanlığıyla ilgili eğitim sürecini oluşturan yan dal asistanlığının belirtilen koşulları karşısında, uzmanlığın kazanılmasına etken olan eğitim süreci ve başarılı olma özellikleriyle çeliştiği” gerekçesiyle cerrahi onkoloji yan dalında istisnai bir şekilde yan dal uzmanlık belgesi verilmesini öngören dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdi.

Cerrahi onkoloji disiplinini genel cerrahi ana dalına bağlı bir dal olarak belirleyen düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemi ise reddedildi. Gerekçe olarak, 1973 yılında yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alan ve 2002 yılına kadar uygulamada kalan, 2002 yılında yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde yer almaması yargı kararı ile eksik düzenleme olarak nitelenen cerrahi onkoloji yan dalına ilişkin düzenlemeyi içeren son yönetmeliğin ilgili maddesinin hukuka aykırı olmadığı kaydedildi.

Bağlı bulundukları ana dallar değişti
Danıştay, “yoğun bakım” ve “çocuk yoğun bakım” yan dallarının bağlı oldukları ana dalları düzenleyen maddelerin yürütmesini durdurdu. 2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, genel cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon ana dallarına bağlı bir yan dal olarak; çocuk yoğun bakım ise çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dalına bir yan dal olarak düzenleniyordu. Danıştay, bu kararına gerekçe olarak, bu yan dalların bağlı oldukları ana dalların belirlenmesini hukuki bir zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak bilimsel neden bulunmamasını gösterdi.

Kadın hastalıkları yine 5 yıl
2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde kadın hastalıkları ve doğum ana dalı uzmanlık eğitimi süresinin 4 yıl olarak belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürütmesi durduruldu.

“Üreme endokrinolojisi ve infertilite”nin, kadın hastalıkları ve doğum ana dalının yan dalları arasında sayılmaması da “eksik düzenleme” gerekçesiyle Danıştaydan döndü. Danıştay, davalı idarelerce “düzenlemelerin uzun çalışmalar neticesinde, bilimsel çevrelerden görüş alınarak ülke ihtiyaçları ve gelişmiş ülkelerin uygulamaları gözetilerek uzman kişilerce yapıldığı ve tıpta uzmanlık eğitimine ilişkin olarak ana dal ve yan dal belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin uhdelerinde olduğu” belirtilse de, kendilerine buna ilişkin bir rapor ve bilgi sunulmadığını bildirdi.

TTB çizelgelerin iptalini istemişti
TTB tarafından Danıştaya açılan davada, uzmanlık ana dalları ve yan dalları ile bunların eğitim sürelerine ilişkin çizelgelerin bilimsel bir dayanağının bulunmadığı ileri sürülerek, çizelgelerin yürütmesinin durdurulması istendi.

Danıştay TTB’nin, “iptalinde üyelerinin hak ve menfaatleri arasında birliktelik olmayan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-3 sayılı çizelgelerine karşı dava açma ehliyeti bulunmadığından”, bu düzenlemeler yönünden yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Danıştay, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun oluşumu, çalışma usul ve esasları, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun görevleri ile itirazları yerinde bulmadı. Sağlık kurumlarının sahip olması gereken niteliklerin Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenmesini düzenleyen ilgili Yönetmelik maddesi de hukuka aykırı bulunmadı.

İlgili diğer mevzuat hükümleri ile paralel hükümler içeren ve sağlık kurumlarının kendi iç dinamiklerini esas alarak eğitim sorumlularıyla ilgili belirlemeler yapan Yönetmelik maddesinde yer alan “Adli Tıp Kurumunda 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda belirtilen ihtisas kurulu başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmış adli tıp uzmanları sorumludur” ibaresi ve “Eğitim Kurumları ve Eğitim Sorumluları” başlıklı bölümdeki eksik düzenleme iddiası yönünden yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.

Eşitlik ilkesine aykırı
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış, ancak henüz uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmemiş olan uzman doktor adaylarının, yeni yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi bitirme sınavına gireceğine ilişkin düzenlemenin de yürütmesi durduruldu. Kararda, bu maddenin eşitlik ilkesine, kazanılmış hak kavramına ve hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Kendilerine, uzmanlık alanlarıyla ilintili olan başka ana dallarda kısa süreli ana dal uzmanlık eğitimi imkânı tanınan uzmanların TUS’a girerek görece kısa süreli ana dal uzmanlık eğitimi almalarını öngören düzenleme hukuka aykırılık olmamakla birlikte; bu uzmanlara Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)’na girerek ana dal uzmanlık eğitimi alma imkânı tanıyan “veya kontenjan açıldığı takdirde uzman oldukları alanlarda yapılan YDUS ile” ibaresi hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durduruldu.

Veteriner, eczacı ve kimyagerler devam
Danıştay, veteriner, eczacı ve kimyagerlere tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimi alma imkânı sağlayan düzenlemenin hukuka aykırı olmadığını bildirdi. Kararda, 1956 yılından bu yana yasa temelli bir idari istikrar oluşturmuş bulunan, tıp alanı dışından yer alan meslek mensuplarının tıpta uzmanlık eğitimi almasına ilişkin uygulamayı düzenleyen maddesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, buna ilişkin olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği kaydedildi.

medimagazin


Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
Türk doktordan tıp dünyasına 'kolay biyopsi iğnesi' (23.02.2010)
TAM GÜN YASASINA BU HALİYLE KARŞIYIZ (13.01.2010)
112 hekimleri sorunlarını tartıştı (30.12.2009)
Yeni tıp fakültelerinin sorunları (30.12.2009)
2009-TUS Sonbahar Dönemi: Sorular ve Yanıtlar (25.09.2009)
“Acilde pratisyenler haksızlığa uğruyor” (01.09.2009)
2009-TUS Sonbahar Dönemi Başvuru Bilgileri (08.08.2009)
1-2-3 Tıp! (27.07.2009)
Hekimlere eşdeğer ilacı engellemeyin genelgesi (19.06.2009)
Bakan Akdağ hekim maaşlarının ne kadar olacağını açıkladı (19.06.2009) 
  ::| Kongre Takvimi
October 2022  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
  manset haberler::| SICAK HABER
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor
Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak
Aile hekimlerinin maaşı ne kadar?
Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
Hekimlere muayenehane denetimi bilgisi
Özelde çalışan hekimlerin artık derneği var
Tam gün yasasının amacı
SGK, doktorun yeni patronu haline geliyor...
Uzmanlık eğitimine Danıştay rötuşu
TAM GÜN YASASINA BU HALİYLE KARŞIYIZ

Hekim Haber .com 2007
[UST]