Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Persembe, 06.10.2022, 08:14pm (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
HABER SAĞLIK
 
Aile hekimi evlere girecek!

Pazar, 06.06.2010, 08:34am (GMT)

Aile hekimleri ev ziyaretleri yaparak kendilerine kayıtlı kişileri ilk altı ay içinde yaşadıkları ortamda görecek. 3 bin 500 kişiye bir aile hekiminin düşmesi planlanıyor. Tam gün çalışacak aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına hastanelerde nöbet tutturulmayacak. Hekimlerin performansları verilen koruyucu sağlık hizmetleri dikkate alınarak yapılacak. Sözleşmeli aile hekimliği, Tıpta Uzmanlık Sınavı’na girmeye veya farklı görevler için başvurmaya engel olmayacak

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 25 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik’te yapılan düzenlemelere ilişkin bilgi veren Bakanlık, aile hekimlerinin ev ziyaretleri yaparak kendilerine kayıtlı kişileri ilk altı ay içinde yaşadıkları ortamda göreceğini ve daha yakından tanıma imkânına sahip olacağını kaydetti.

Aile hekimine bir yıllık sürede hiç gitmeyen kişiler de, aile hekimleri tarafından aranarak sağlık durumları hakkında bilgi alınacak ve sağlık kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak.

Aile hekimine doğrudan başvuru imkânı olmayan ve aile hekimine gidemeyecek durumda olan vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti uygulaması yapılacak.
Yine, cezaevleri, çocuk esirgeme kurumu yurtları, huzurevleri gibi toplu yaşam alanlarında yaşayanların bulundukları yerlere aile hekimleri tarafından gidilerek sağlık hizmeti verilecek.

Kırsal alanda yaşayan ve aile sağlığı merkezi bulunmayan köy ve beldelerdeki bütün vatandaşlara aile hekimleri tarafından periyodik olarak ayda en az iki defa gezici sağlık hizmeti sunulacak.

Her bebek, doğduğu andan itibaren aile hekimine kaydedilecek ve aile hekimleri tarafından düzenli sağlık takipleri yapılacak.

Hekim seçmek tercihe bağlı
Açıklamada, vatandaşların ilk uygulamada, ikametgâh adreslerine göre aile hekimlerine kaydedildiği, daha sonra kendi istekleriyle aile hekimlerini değiştirebildiği, ancak aile hekimini değiştirenlerin altı ay süresince yeni bir değişiklik talebinde bulunamadığı hatırlatılarak, yeni uygulamayla birlikte bu sürenin altı aydan üç aya düşürüldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, ayrıca yeni yönetmelikle vatandaşların, başka bir bürokratik işleme gerek kalmadan, doğrudan hizmet almak istedikleri aile hekimine başvurarak kendi hekimlerini seçebilecekleri kaydedildi.

Yönetmelikle, vatandaşların ikametgâh değişikliği dışında geçici olarak, ülke içinde gittikleri herhangi bir yerde misafir hasta statüsünde aile hekimlerinden hizmet alabilmesinin sağlandığı belirtilerek, aile hekimlerinin ebe, hemşire, tıbbi sekreter ile temizlik ve güvenlik hizmetleri için gereken ek personel çalıştırması durumunda, bu personelin ücretlerinin aile hekimlerine her ay verilen aile sağlığı merkezi giderlerinden karşılanabileceği, böylelikle istihdama katkı sağlanacağı bildirildi.

Aile hekimliği hizmetinin verildiği merkezlerde özürlü ve yaşlı vatandaşların hizmet alımını kolaylaştıran düzenlemelerin yapılmasının sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, aile sağlığı merkezlerinin tıbbi donanım standardı yükseltilerek, her merkezde tekerlekli sandalye, işitme testinde kullanılan diapozon, EKG, gebeliğin takibini kolaylaştıran cihaz gibi tıbbi malzemelerin bulundurulmasının zorunlu hale getirildiğine işaret edildi.

Raporları aile hekimi yazacak
Aile hekimleri tarafından, vatandaşların sağlık kayıtlarının elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde sağlanacağı vurgulanan açıklamada, evlilik, işe giriş, okul kaydı ve sürücü belgesi için gerekli raporlar ile vatandaşı ilgilendiren tüm raporların aile hekimi tarafından verilmesinin sağlandığı kaydedildi.

Yönetmelik’e göre, 4/B'li ebe ve hemşire ile toplum sağlığı teknisyeni sağlık memurlarının da aile sağlığı elemanı olabileceklerine dikkat çekilen açıklamada, kamudan yeterli aile sağlığı elemanı temin edilemediği durumlarda, kamu dışından ebe, hemşire ve sağlık memurlarının da aile sağlığı elemanı olabilecekleri bildirildi.

Yönetmelikle, aile hekimliği uygulamasına geçişte aile hekimi uzmanlarına tanınan önceliğin kapsamının da genişletildiği belirtilerek, aile hekimliği uygulamasına geçen personelin, derece ve kademe ilerlemelerinin her yıl düzenli olarak yapılmasının sağlandığı vurgulandı.

Nöbet yok
Yönetmelik ile birlikte aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tam gün esasına göre çalışacak. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından belirlenecek. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalışma süresine dâhil edilecek. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esas olacak.

Sözleşmeli olarak aile hekimliği hizmetinin sürdürülmesi Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’na girmeye veya farklı görevler için başvurmaya engel olmayacak.

Performans değerlendirmesi
Aile hekimlerinin performans değerlendirmeleri bireye yönelik olarak vermiş oldukları koruyucu sağlık hizmetleri dikkate alınarak yapılacak.

Bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden hangilerinin ne oranda performans değerlendirmesinde etkili olacağına dair usul ve esaslar Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde belirlenecek.

Aile hekimliği uygulanan ve uygulanacak olan illerde ortalama 3 bin 500 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimi çalışma bölgeleri tespit edilecek.

Her aile hekiminin yanında en az bir aile sağlığı elemanı çalışacak. Sağlık evlerinde çalışmakta olan ebeler, hizmet yönünden o bölgenin bağlandığı aile hekimine/hekimlerine; idari yönden ise toplum sağlığı merkezine bağlı olarak çalışacak.

Üniversite ile iş birliği
Üniversitelerin aile hekimliği ana bilim dalları veya eğitim ve araştırma hastaneleri aile hekimliği klinik şefliklerinin talebi, müdürlüğün uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile bir veya daha fazla aile sağlığı merkezi eğitim, araştırma ve hizmet amacıyla kullanılabilecek.

Bina ve müştemilatında eczane bulunan yerlerde aile sağlığı merkezi açılamayacak.

Aile sağlığı merkezinde birden çok aile hekimi hizmet veriyor ise aile hekimleri kendi aralarında bir yönetim planı oluşturarak yönetici belirleyecek ve yönetici ismini müdürlüğe bildirecek. Yönetici, aile sağlığı merkezinin işletilmesinden birinci derecede sorumlu olduğu gibi, bu merkezin müdürlük ve toplum sağlığı merkezi ile koordinasyonunu sağlamakla da görevli olacak

Yetkilendirilmiş aile hekimleri
Bakanlık dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve iş yerlerinde yetkilendirilmiş aile hekimliği hizmeti verilebilecek. Yetkilendirilmiş aile hekimleri Bakanlıkça belirlenen hizmete özel sözleşmeyle göreve başlatılacak.

Üniversitelerin aile hekimliği ana bilim dallarına ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren eğitim ve araştırma hastaneleri aile hekimliği klinik şefliklerine kendilerinin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine yetkilendirilmiş aile hekimliği yetkisi verilecek. Bu birimlerde görev yapan öğretim elemanları kendi görev ve sorumluluk alanları dışında da kişi kaydı yapabilecek.

Yerleştirme nasıl yapılacak?
Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirilmeleri şöyle yapılacak:

Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olmak şartı ile o ilin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Başvuru yapan aile hekimliği uzmanları birinci grup, tabipler ve diğer uzman tabipler ise ikinci grup olacak şekilde hizmet puanına göre sıralanırlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp, aile hekimliği eğitimi alarak sertifika sahibi olan ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre seçilerek birinci aşama uyum eğitiminde eğitici olarak yer aldığını belgeleyenler eğitici olarak katıldıkları her bir eğitim için ek puanlamaya tabi tutulurlar. Eğitimden kazanılan ek puanlar ülke genelinde sadece bir defaya mahsus olmak üzere kişinin kadrosunun bulunduğu ilin aile hekimliği ilk yerleştirmesinde kullanılmak üzere hizmet puanına eklenir.

Yerleştirmeler önce birinci grup olmak üzere en yüksek hizmet puanından başlanarak yapılır.

Birinci grubun yerleştirilmesi de şöyle:

Aile hekimliği uzmanları, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bununla birlikte dört (dâhil)-altı (dâhil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, altının üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak bir alt gruptan hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

Özelde çalışan hekimlerin durumu
Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin yerleştirilmeleri de şöyle yapılacak:

Pilot ilde aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Bakanlıktan talepte bulunacak.

Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile pozisyon adedi belirlenecek. Gerekli şartları taşıyıp kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınacak ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dâhil edilerek hizmet puanları hesaplanacak. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği ilk yerleştirme ve nakillerinde geçerli olacak.

Pilot ilde sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde Bakanlık diğer illerden sözleşmeli aile hekimi istihdam edebilecek. Bu amaçla belirlenen boş aile hekimliği pozisyonları Bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.

medimagazin


Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
Dört Adımda Facebook Ayarları‎ (06.06.2010)
Bazı İllere Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesi Yapılacak (06.06.2010)
Memurlar Sözlük Yayın Hayatına Başladı (06.06.2010)
Üniversite'de Maaş Referandumu (06.06.2010)
Diyabete Yılda 2 Milyar Dolar Harcanıyor, 10 Sene Sonra Rakam Astronomik Boyutlara Çıkacak (06.06.2010)
Hastanemiz Kapanmasın (06.06.2010)
2010-kpss Ortaöğretim / Önlisans Bilgileri (06.06.2010)
Yozgat Vekil Ebe Alım İlanı (06.06.2010)
Bakanlıktan Kılık ve Kıyafet Genelgesi (06.06.2010)
Ambulansı Att Kullanıyor Habere Paramedik Konu Oluyor (06.06.2010) 
  ::| Kongre Takvimi
October 2022  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
  manset haberler::| SICAK HABER
Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler
Tam Gün işyeri hekimlerini nasıl etkileyecek?
Aile hekimi evlere girecek!
SGK uyardı...
Hekimler doluluk oranına göre atanacak
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kimleri nasıl etkileyecek?
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acilinde Silahlı Çatışma
İstifayla özele geçiş engelleniyor
'Tam gün' çıkarsa hekimler kamuyu tercih edecek
Döner Sermaye Yönetmeliği değişti

Hekim Haber .com 2007
[UST]