Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Cuma, 27.05.2022, 04:19pm (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
HABER SAĞLIK
 
Döner Sermaye Yönetmeliği değişti

Carsamba, 06.05.2009, 11:29am (GMT)

Fatma Ergüzeloğlu/Ankara-MEDİMAGAZİN

Sağlık Bakanlığı, döner sermayeye bağlı yapılan ek ödemelerde değişiklikler yaptı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim faktörüne vurgu yapan Bakanlık, klinik şefi ve şef yardımcısı kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentlere hastane hizmet içi ortalamasının %20’si oranında ek puan verilmesini kararlaştırdı. Yan dal uzmanlarının ek ödemesi de %20 oranında iyileştirildi. Aile hekimliğinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yürüten Bakanlık, kliniklerce gönüllü olarak kabul edilmeleri için aile hekimliği asistanlarını kliniklerin performans puan hesaplamasından çıkardı.

Yeni düzenlemeyle hastanelerdeki her birimin belirlenen kriterlere göre performansı ölçülecek ve ek ödeme de buna göre yapılacak; bu anlamda ilk kez birim performans katsayısı tanımı getirildi.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 24 Nisan 2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Eğitime %20 ek puan geldi
Yeni düzenlemeyle eğitici destekleme puanı tanımında değişiklik yapıldı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcısı kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentlere eğitici destekleme puanı verilmiyordu. Yapılan düzenlemeyle birlikte söz konusu profesör ve doçentlere hastane hizmet içi ortalamasının %20’si oranında ek puan verilecek.
Eğitici destekleme puanlamasında katsayı değişikliği de yapıldı. Buna göre, eğitim ve araştırma hastanelerinde o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesi halinde ek puan verilecek.

Her birimin performansı kendine
Yönetmelik ile birlikte ilk kez “birim performans katsayısı” ve “hastane performans katsayısı” kavramları tanımlandı. Birim performans katsayısı ile birlikte her birimin belirlenen kriterlere göre performansı ölçülecek ve ek ödeme buna göre yapılacak.
Yönetmelik’te tanım, “Kurumlarda görev yapan personelin görev yaptığı birim için belirlenen ve personelin net performans puanının hesaplanmasında kullanılacak olan (0) ile (1) arasında değişen katsayı” şeklinde yapıldı.
Ek ödeme puanı hesaplanırken formüle birim performans katsayısının da ekleneceğini belirten Sağlık Bakanlığı yetkilileri tanımı şöyle örneklendirdi:
“Diyelim ki, kişi laboratuvarda çalışıyor. Laboratuvar hizmetlerine ilişkin kriter yayınlayacağız. Bu kriterlerin yüzde yüz yerine getirilmesi durumunda tam puan alınacak. Kriterlerin daha az yerine getirilmesi durumunda kişinin de, o birimde çalışan kişilerin de puanı haliyle düşecek. Herkes kendi birimine daha iyi sahip çıkacak.”

Hastane performansı idari personeli de etkileyecek
Hastane performans katsayısı da kurumlarda Bakanlıkça belirlenen birimlerin dışında görev yapan personelin net performans puanının hesaplanmasında kullanılacak olan ve birim performans katsayılarının aritmetik ortalamasından oluşan (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı ifade ediyor. Söz konusu katsayının daha çok hastane yöneticileri ve idari personeli etkileyeceği belirtildi.

Bakanlık inceleme heyeti kuracak
Daha önce inceleme heyeti sadece hastanelerde kurulabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte Bakanlık da artık inceleme heyeti kurabilecek ve hastaneleri denetleyebilecek.
Bakanlıkça inceleme heyetinde görevlendirilen personelin ek ödemeleri görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan kendi kadro-unvan katsayıları üzerinden hesaplanacak. İnceleme heyetlerinde görev yapan personele görevlendirildiği dönemde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının %20’si, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilecek. Daha önce bu rakam %10 olarak hesaplanıyordu.

Yeni açılan kuruluşlara 1 yıl ek ödeme var
Bakanlık, hizmete yeni açılacak olan kurumlara 12 aya kadar ek ödeme yapabilecek. Kişi açıktan atandığı zaman bile, il müdürlüğünün belirlediği bir yerde ek ödeme alabilecek.
Yeni düzenlemeye göre, Bakanlıkça görevlendirilen kurucu baştabip, kurucu hastane müdürü ile diğer personele kurumun geçici kabul tarihine kadar süresiz, geçici kabul tarihinden itibaren ise 6 ay süreyle asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, personelin kurucu olarak görevlendirilmesi halinde ise önceki görev yerinden ek ödeme yapılacak. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilecek. Bakanlıkça açıktan atanan veya doğrudan kurucu olarak görevlendirilen personele ise İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek bir kurumdan hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılacak. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilecek.

Hizmet içi eğitime destek
Hizmet içi eğitim kurslarına katılan personele ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve pratisyen hekimler için 1.00, uzman hekimler için 1.50 kadro unvan katsayısı esas alınacak. Kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve pratisyen hekimler için 1.00, uzman hekimler için 1.50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılacak. Daha önce eğitim kurslarına gidenlerin ek ödemeleri 0.8 katsayısından hesaplanıyordu.

Aile hekimliği asistanları hesaplamaya dahil değil
Düzenlemeyle birlikte aile hekimliği asistanları, çalıştıkları kliniğin puan hesaplamasında yer almayacak. Bakanlık bu düzenlemeyle aile hekimliği asistanlarının klinikler tarafından kabul edilerek eğitimlerinin aksamamasını hedefliyor. Önceki uygulamada aile hekimleri kliniklerce çok da tercih edilmiyordu. Yeni düzenlemeyle aile hekimleri ek ödeme paydasında yer almayacak; ortalamayı etkilemeyecek.

Düzenleme Yönetmelik’te şöyle anlatıldı:
“Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara kurum içi rotasyon eğitimi süresince rotasyonda bulundukları kliniğin klinik hizmet puan ortalaması, kurum dışı rotasyon eğitimi süresince asıl kurumlarındaki bağlı olduğu kliniğin, klinik hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayıları sadece rotasyonda bulundukları kliniğin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilir. Aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları sadece aile hekimliği klinik şefliğinde çalıştıkları dönemde klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında kullanılır. Aile hekimliği klinik şefliklerinin bulunmadığı durumlarda bağlı oldukları koordinatör klinik şefliklerinin klinik hizmet puan ortalaması ile rotasyonda bulundukları kliniklerin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları dikkate alınmaz. Asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.”

Yürürlük Sağlık Uygulamaları Tebliği ile eş zamanlı olacak
Sağlık Bakanlığının girişimsel işlem puanlaması (SUT) ile aynı tarihte yürürlüğe girebilecek.
Daha önce girişimsel işlemlerin puan düzenlemesi SUT ile birlikte paralellik göstermiyordu. SUT’ta değişiklik yapıldığı takdirde Bakanlığın da performans puanlarında değişiklik yapması gerekiyordu. Fakat Bakanlık değişikliklerini SUT yayınlandıktan itibaren 6 ay sonra yapabiliyordu; çünkü düzenleme farklı kurumlardan da onay almak zorundaydı.
Yeni düzenlemeyle birlikte sadece Maliye Bakanlığının onaylı görüşü alınacak ve SUT’ta yapılacak değişiklik sisteme hemen yansıtılabilecek.
Girişimsel işlemleri gösteren Yönergede yer alan ve puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip halinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilecek.

Yeni açılan kurumda ek ödeme 12 aya çıkarıldı
Yeni açılan bir kurumda görevlendirilen personel, kadrosunun bulunduğu kurumdan daha önce 3 ay ek ödeme alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu süre 12 aya kadar çıkarıldı. Bakanlık bu düzenlemeyle yeni açılan kurumda görevlendirilen personelin mağduriyetinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Yönetmelik’te personele yapılacak ek ödeme şekilleri şöyle sıralandı:
“1) Hizmete yeni açılan kuruma görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan olmak üzere kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. 2547 sayılı Kanun’un 38’inci maddesine istinaden görevlendirilen personelin hizmete yeni açılan kuruma görevlendirilmesi halinde ek ödemesi önceki görev yerinden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.
2) Hizmete yeni açılan kuruma naklen atanan personele, en son kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan olmak üzere kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.
3) Hizmete yeni açılan kuruma 2547 sayılı Kanun’un 38’inci maddesine istinaden doğrudan görevlendirilen personel ile açıktan atanan personele İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan, hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

Organ nakli merkezine de ek puan var
Bakanlık, il performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele ve organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personele de ek puan verecek. Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve il sağlık müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına il performans puan ortalamasının %10’u, Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiricilere il performans puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilecek. Ancak, o dönem sağlık müdürlüğü, sağlık grup başkanlıkları ile 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticiler ile il performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezi gibi birimlerden birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilecek.

Yanık merkezi çalışanlarına da ek puan
Düzenlemeyle birlikte bazı görevler için de ek puan getirildi. Enfeksiyon kontrol komitesinde, yanık merkezlerinde çalışanlara, madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde görev yapan personele, o dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kurulu, organ nakli koordinatörü ve yardımcısı ile donör bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarına, o dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasının %10’u, Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiricilere ve satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısına hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilecek. Aynı dönem söz konusu görevlerden birden fazlasında çalışan personele sadece bir kez ek puan verilecek.

Sağlık ocaklarında ek ödeme artacak
Düzenleme bir yenilik daha getirdi. Buna göre döner sermaye komisyonu, 2/3 oy çokluğu ile hasta sayısından dolayı sağlık kuruluşu performans puan ortalaması düşük olan ve il performans puan ortalamasından değerlendirilecek sağlık ocaklarını belirleyecek. Bu şekilde belirlenen sağlık ocaklarında görevli tüm personelin ek ödemesi, il performans puan ortalamasından değerlendirilecek. Ek ödeme yapılmasında il performans puan ortalaması üzerinden hesaplanan puan ile 18’inci maddeye göre hesaplanan puandan yüksek olanı esas alınacak. Düzenlemeyle, hasta sayısı az olmasına rağmen personelin ödüllendirilmesi hedefleniyor.

Yan dal uzmanlarına %20 ek ödeme
Yan dal uzmanlarının ek ödemesi %20 oranında iyileştirildi. Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcılarının kadro unvan katsayısı %10 oranında, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanı ile devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro-unvan katsayısı %20 oranında arttırıldı.
Entegre ilçe hastanelerinde görevlendirilen uzman tabiplere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan; kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılacak.
Birim performans katsayısı ve hastane performans katsayısının hesaplanmasına esas olacak kriterler Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenecek.

Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
Devlet hastanesinde sahte rapor (08.04.2009)
Çocuk acil tıp uzmanı sayısı yetersiz (01.04.2009)
Sağlık personelinin uygulamada en sık hata yaptığı ilaçlar hangileri? (01.04.2009)
Sözleşmeli memur isterse yer değiştirecek (17.03.2009)
Özel hastaneler yüksek maaş verince 3 bin doktor devletten ayrıldı (16.03.2009)
Radyasyonla çalışanlar nöbetten muaf (10.03.2009)
Hemşire, pansuman kolaylaştırıcı aparat geliştirdi (05.03.2009)
Merkez-taşra tıp öğretim üyeleri rotasyonları hangi branş ve hangi üniversiteleri kapsıyor? (02.03.2009)
Sağlık çalışanları meydanlara iniyor (26.02.2009)
Vekil ebeler döner sermaye alacaklarına kavuşuyor (22.02.2009) 
  ::| Kongre Takvimi
May 2022  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
  manset haberler::| SICAK HABER
Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler
Tam Gün işyeri hekimlerini nasıl etkileyecek?
Aile hekimi evlere girecek!
SGK uyardı...
Hekimler doluluk oranına göre atanacak
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kimleri nasıl etkileyecek?
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acilinde Silahlı Çatışma
İstifayla özele geçiş engelleniyor
'Tam gün' çıkarsa hekimler kamuyu tercih edecek
Döner Sermaye Yönetmeliği değişti

Hekim Haber .com 2007
[UST]