Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Persembe, 21.03.2019, 06:37am (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI » Haberler ve Duyurular
 
Eğitim ve Araştırma hastanelerinin çözüm bekleyen sorunları

Pazar, 13.01.2008, 01:20pm (GMT)

Prof. Dr. Hamit Okur
Çocuk Cerrahisi Uzmanı
okurhamit@yahoo.com

Bakanlar Kurulunun 10.9.1982 tarih ve 8/5319 sayılı kararı ile kabul ettiği; Resmi Gazete’nin 13.1.1983 tarih ve 1927 (Mükerrer) sayısı ile yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde Eğitim ve Araştırma Hastaneleri kurulması planlanmıştır. Yine aynı yönetmelikte Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin tanımları “öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumları” olarak yapılmaktadır.

O tarihten itibaren ülkemizde uzman yetiştirmeye yönelik eğitim ve araştırma hastaneleri hızla açılmış ve son dönemde de mevcut hastanelerden bazıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi formatına çevrilmiştir. Halen günümüzde 50 civarında Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunmakta olup, bu hastaneler özellikle tıpta uzman doktor yetiştiren kurumlar olarak faaliyet göstermektedirler. Eğitim ve Araştırma hastaneleri kuruldukları günden itibaren uzmanlık eğitimi ve sağlık hizmeti konusunda çok önemli fonksiyon icra etmiş ve halen de etmeye devam etmektedirler. Ancak son yıllarda fiziksel ve teknik altyapı olarak gerekli donanımlara sahip olmalarına rağmen eğitim kadrolarına yeterli yerleştirmelerin yapılamaması ve yeni açılan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin eğitim kadrolarının oluşturulamaması bu hastanelerin eğitim fonksiyonunda ciddi aksaklıkların oluşmasını netice vermiştir.

Sağlık Bakanlığı son yıllarda “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında hizmet hastanelerinin bütünleştirilmesi, hizmet hastaneleri performans uygulamaları, sağlık hizmetinden bütün halkamızın ücretsiz ve kolay bir şekilde yararlanması konularında devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirmiştir. Bütün bunlar yapılırken eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması ve eğitim kadrolarının tamamlanması yönünde de gerekli girişimlerde bulunulmuş ancak siyasi nedenlerle bu çalışmalar engellenmiştir. Halen eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik şefliği kadrolarının yarısı boştur. Bu boş kadroların bir kısmı vekaleten yönetilmekte bir kısmı ise sahipsiz bir halde bulunmaktadır. Şef yardımcıları ve başasistanlar için de durum farklı değildir. Ancak bu kliniklerde halen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerini sürdürmektedirler. Şefsiz ve başasistansız bir klinikte tıpta uzmanlık eğitiminin kalitesinden bahsetmek bile yersizdir. Bu hastanelerde boş eğitim kadrolarının bir an önce doldurulması, verilmekte olan eğitimin standart ve kalitesinin artırılması, ve bu kurumlara ve eğitim kadrosuna hak ettikleri sosyal ve ekonomik statülerin kazandırılması Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli konuları arasında yer almalıdır.

Üniversitede tıp eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin içinde ondokuz yıllık bir sürede yoğun olarak bulunmuş ve son iki yıldır bir Eğitim ve Araştırma hastanesinde klinik şefi olarak görev yapan bir hekim olarak Sağlık Bakanlığı’nın Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile ilgili acil çözüm bekleyen konuları arasında aşağıdaki hususları belirtmek istiyorum:

1. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin misyon ve vizyonu yeniden tanımlanmalı
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’in tanımı ve çalışan personelin görev tanımları yapılmış. Ancak bu hastanelerin kuruluş amaçları, hizmet hastaneleri’nden farkları, tıpta uzmanlık eğitimini ne şekilde verecekleri, araştırma için hangi imkanları kullanacakları tanımlanmamış. Yeniden hazırlanacak bir yönetmelikle eksik olan bu hususlara açıklık getirilmelidir.

2. Yeni kurulan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin altyapı ve personel sorunları bir an önce giderilmelidir.

3. Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri de performansa yansıtılmalı

Sağlık Bakanlığındaki tüm hastaneler performansa endekslendi. Eğitim ve araştırma konuları ihmal edilmeye başlandı. Eğitim hastanelerinin performans kriterleri ayrı bir şekilde belirlenmeli. Performans kriterleri sadece bakılan hasta ve yapılan ameliyat üzerinden değil, yetiştirilen asistan, üretilen bilimsel yayın ve yapılan araştırma faaliyetleri üzerinden de değerlendirilmeli. Eğitimde geçen süre de performansa yansımalı. Bu konuda üniversite tıp fakültelerinde yapılan uygulamalar eğitim ve araştırma hastaneleri’ne de yansıtılmalıdır.

4. Akademik ve bilimsel faaliyetler özendirilmeli ve kolaylaştırılmalı

Eğitim hastanelerinde internete ulaşım, bilimsel yayınlara ücretsiz ulaşabilme, bilimsel faaliyetler için teknik destek (poster hazırlamak için gerekli donanım, foto-film üniteleri, bilimsel sekreter vb. ) konuları acilen çözümlenmeli. Yataklı tedavi kurumları döner sermaye işletme yönetmeliğinde araştırma ile ilgili bir harcama kalemi yok. Hazırlanacak yönetmelikle

Sağlık Bakanlığı, Eğitim Hastanesi başhekimlerine bilimsel faaliyetlerde kullanmak üzere ayrı bir harcama kalemi ve yetkisi vermeli. Eğitim kliniklerinde her şefin bilimsel faaliyetleri takip etmekle görevlendireceği bir bilimsel sekreteri olmalı. Klinik Şeflerinin konumu üniversite profesörlüğü ile aynı ekonomik ve sosyal konuma getirilmeli.

5.Bilimsel toplantılara katılımdaki sınırlama kaldırılmalı
Bilimsel kongrelere ve toplantılara katılımda şu anda yılda en fazla iki kez katılma hakkı mevcut. Daha fazla sayıda kongreye katılmak istenildiğinde yıllık izninizden kullanarak gidebiliyorsunuz ve o ayki alacağınız performansınızdan kesinti yapılıyor. Ayrıca bir kongre için en az 1000 YTL lik bir harcamayı kendi bütçenizden yapmanız gerekiyor. Acilen yeni bir düzenleme yapılarak bilimsel toplantılarda tebliği kabul edilen ya da kongre düzenleme kurulu tarafından oturum başkanlığı vb gibi konularda görevlendirilen hekimlere bu tür toplantılara katılmadaki yılda en fazla iki kez katılma sınırı kaldırılmalı. Bu kişilerin yolluklu ve gündelikli olarak bilimsel aktivitelere katılmaları sağlanmalı.

6. Sağlık Eğitimi Akademik Konseyi oluşturulmalı

Üniversitelerin ve Tıp Fakültelerinin sorunlarının tartışıldığı Üniversitelerarası Kurul gibi, Eğitim ve Araştırma hastanelerinin sorunlarının da tartışıldığı ve çözüm üretildiği bir “Sağlık Eğitimi Akademik Konseyi” oluşturulmalı. Eğitim hastaneleri başhekimleri bu konseyin üyeleri olup yılda en az iki kez bu konsey toplanıp eğitim hastaneleri ile ilgili sorunları tartışmalı ve çözüm üretmeli.

7. Klinik şefleri tam gün statüsünde çalışmalı
Bir kurumun gelişmesi ve ilerlemesi o kurumun çalışanlarının kurumu sahiplenmesi ve bütün enerjilerini o kurum için harcamaları ile gerçekleşir. Yarı zamanlı çalışmada kişinin enerjisi ve motivasyonu ikiye bölünmekte, bu durumda asıl enerji özele (muayenehane ya da anlaşmalı özel hastane) yönlendirilmektedir. Sağlık Bakanlığı, başhekimlere tam gün çalışma uygulaması getirmekle çok yerinde bir kararı uygulamaya koymuş oldu. Bu şekilde hastanelerde idare boşluğu önlenerek yönetici başhekimler yönettikleri kurumu sahiplenerek tüm enerjilerini sorumlu oldukları hastane için harcar duruma geldiler. Bu uygulamanın olumlu sonuçlarını hep birlikte izlemekteyiz. Aynı şekilde klinik şeflerine de tam gün çalışma zorunluluğu getirildiği takdirde eğitim ve hizmet kalitesi gözle görülür oranda artacaktır. Klinik şefi uzman eğitimine yeteri kadar zaman ayırabilecek, sabah ve akşam hasta vizitleri ile, yaptığı ve yaptırdığı ameliyatlar ile eğitiminden sorumlu olduğu asistanlarına daha iyi bir eğitim verebilecektir. Herşeyden önemlisi tutum ve davranışları ile çevresindekilere örnek olacak ve yetiştirdikleri öğrencileri tarafından her zaman hayırla yad edileceklerdir. Ancak bu durumda klinik şeflerinin özlük haklarında tatminkar bir düzenleme yapılmalıdır.

Sonuç olarak,
Eğitim ve Araştırma hastanelerinde verilmekte olan tıpta uzmanlık eğitiminin standart ve kalitesinin artırılması ve bu kurumlara ve eğitim kadrosuna hak ettikleri sosyal ve akademik statülerin kazandırılması için Sağlık Bakanlığı gerekli düzenlemeleri bir an önce yapmalıdır.
Haber7

Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
Muayenehaneler, tıp merkezleri ve polikliniklerle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılacak (09.01.2008)
Nikotin içeren elektronik sigaralar yasaklandı (03.01.2008)
T.C. Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için Adaylardan Tercih Alınması'na dair Basın Duyurusu (03.01.2008)
Faturalarda sağlıklı yaşam önerileri (27.12.2007)
Vekil ebelerin maaşları 1.500 YTL'ye çıkacak (18.12.2007)
DERECE,KADEME VE SON DURUM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (05.12.2007)
2007 YILI SİCİL RAPORLARININ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (05.12.2007)
Organ bekleyenlere müjde (29.11.2007)
“Muayenehanelerin yerini özel sektör alamayacak” (25.11.2007)
2008 için öngörülen bütçe yüzde 4,85 (25.11.2007) 
  ::| Kongre Takvimi
March 2019  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
  manset haberler::| SICAK HABER
SUT ta değişiklik yapıldı...
Bakanlık'tan 4/B'lilerin askerlik sonrası dönüş açıklaması
Mümessilleri mesai saatleri içinde kabul edenlere yasal işlem yapılacak
Bakanlık 33 kişiyi yurtdışına gönderiyor, müracaatta son gün 9 Nisan
Bakanlık sahillerde çalışacak pratisyen hekim arıyor!
Eş durumu atama kuraları 16 Ocakta yapılacak
Klinik şef ve şef yardımcıları sınav yönetmeliği yayınlandı
Eş durumu ve sağlık nedeniyle yapılan mazeret atamaları denetlenecek
Akdağ: Aile hekimliği uygulaması tamamen ücretsiz olacak
Bakanlıktan ameliyathane personeline ek döner

Hekim Haber .com 2007
[UST]