Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...

Bakanlık'tan 4/B'lilerin askerlik sonrası dönüş açıklaması
Persembe, 07.05.2009, 04:50pm (GMT)

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ASKERLİK DÖNÜŞÜ GÖREVE BAŞLATILMASI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelden;

1- Hizmet sözleşmeleri 29/03/2009 tarihinden önce askerlik nedeniyle feshedilip de; göreve başlatılmayanların, 30 Haziran 2009 tarihi mesai bitimine kadar ayrıldıkları sağlık kurum ve kuruluşunun bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunmaları kaydıyla;

a) Aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyon bulunması halinde ayrıldıkları hizmet birimlerindeki boş pozisyonlarda,

b) Ayrıldıkları hizmet birimlerinin, başka hizmet birimleriyle birleştirilmiş veya kapatılmış olması durumunda aynı il içerisinde personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinde,

c) Buralarda da boş pozisyon bulunamaması halinde, yeniden talepleri alınarak Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne göre belirlenen D veya C hizmet grubundan aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyon bulunan bir il’de,

Bakanlık onayı üzerine sözleşme yapılarak çalıştırılmaları, 06/05/2009 tarihli ve 89309 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu durumda olanların göreve başlayış işlemlerinin yapılması amacıyla; 30 Haziran 2009 tarihi mesai bitimine kadar ayrıldıkları sağlık kurum ve kuruluşunun bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunanlar, İl Sağlık Müdürlüklerince Bakanlığımıza bildirilecektir.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR


……………………………
4/B YÖNERGESİNİN DETAYLARI

Sağlık Bakanlığının yayımladığı 4/B yönergesine göre;

1- Askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini fesih etmek isteyenler, doğum raporu ve askere sevk belgesi ile başvuracaklardır.

2- Doğum ve askerlik nedenleri dışında sözleşmesini fesih edenler, Sağlık Bakanlığında 1 yıl boyunca yeniden 4/B'li olarak istihdam edilmeyecektir. Bu durumdakilerin 1 yıl sonra hizmete alınmaları yine puan durumuna göre olacaktır. Zira Bakanlık, yönergede 181 sayılı KHK'nın ek 3. maddesine atıfta bulunmuştur.

3- Aynı unvan ve hizmet niteliklerine haiz olanlar becayiş taleplerini Ekim ayı içerisinde yapacaklardır. Becayiş talebinde bulunmak için fiilen 1 yıl çalışmak gerekmektedir. Becayişe ilişkin süreç yönergenin 6. maddesinde açıklanmıştır.

4- Eş durumu yer değişikliği için Bakanlık boş pozisyonları Şubat ayında ilan edecektir. Haziran ayında kurayla sonuçlar belirlenecektir. Bu konudaki süreç yönergenin 7. maddesinde açıklanmıştır.

5- Sağlık mazereti nedeniyle yer değiştirmede dönem bulunmaktadır. Kendisi veya bakmakla yükümlü bulunduğu eş, ana, baba ve çocuklardan birisinin tedavisinin 4/B'linin çalıştığı yerde sağlanamaması halinde, Sağlık komisyonu, personeli tedavinin sağlanabildiği başka bir ilde çalıştırabilir.

6- Hem eş hem de sağlık durumu mazaretinden dolayı yapılan yer değişikliklerinde, her yılına Ekim ayında yeniden mazretin devam ettiğinin belgelenmesi gerekmektedir.

7- Eşi şehit olan personel bir defaha mahsus olmak üzere istediği ile nakil isteyebilecektir.

8- Unvan değişikliği, kurum içi bir sınavla olmayacaktır. İlk defa 4/B'li personel alım ilanı sırasında, çalışan 4/B'liler de, diğer adaylar gibi başvuru yapacaktır.
medimagazin