Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...

Bakanlık hastanelerinde asistanlıklarını tamamlayamayanların dikkatine
Carsamba, 12.11.2008, 11:01am (GMT)

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN;

22.10.2008 Tarih ve 5806 Sayılı Kanun” dan Yararlanacakların Dikkatine

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültelerinde Uzmanlık Eğitimi Görmekte İken Her Ne Sebeble Olursa Olsun Bu Eğitimlerini Tamamlamadam Ayrılan Asistanlar 28 Ekim 2008 Tarihli Ve 27038 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 22.10.2008 Tarih Ve 5806 Sayılı Kanun” Kapsamında Uzmanlık Eğitimine Devam Etmek İsteyen Adaylar 28 Aralık 2008 Tarihine Kadar Sağlık Bakanlığına Başvuracaklardır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


AÇIKTAN ATANANLAR


1. Dilekçe

2. Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan, Nüfus Müdürlüğünden ya da Nüfus Cüzdanı Noter tasdikli olarak)


3. İkametgâh ilmühaberi.(Aslı)


4. Yan dal uzmanlık eğitimi için Uzmanlık Belgesi / Ana dal uzmanlık eğitimi için Mezuniyet Belgesi (Noter Tasdikli sureti veya mezun olunan tıp fakültesince onaylanmış sureti)


5. Sağlık Kurulu Raporu


(Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından ya da üniversite eğitim hastanelerinden alınacak “…………………..Dalında Uzmanlık Eğitimi yapabilir” ibaresi taşıyan sağlık kurulu raporu (Aslı)


6. Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (aslı veya onaylı sureti)

7. Savcılık veya Adli Sicil Kaydı belgesi.(Aslı)


8. Mal bildirim formu (Başvuru esnasında verilecektir.)


9. Fotoğraf 6 adet.


HALEN ÇALIŞANLAR

1. Dilekçe

2. Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (aslı veya onaylı sureti)

3. Sağlık Kurulu Raporu

(Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından ya da üniversite eğitim hastanelerinden alınacak “…………………..Dalında Uzmanlık Eğitimi yapabilir” ibaresi taşıyan sağlık kurulu raporu (Aslı)
----------------------------- Dilekçe Örneği ----------------------------


SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA
Sağlık Bakanlığına bağlı .......................................................Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Bakanlık adına .....................................................................Tıp Fakültesinde .......................................dalında uzmanlık eğitimi görmekte iken ................tarihinde eğitimimin yarım kalması nedeniyle, 28 Ekim 2008 tarihli ve 27038 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 22.10.2008 tarih ve 5806 sayılı Kanun” kapsamında uzmanlık eğitimine devam etmek istiyorum.


Gereğini saygılarımla arz ederim. ...../....../2008Adı Soyadı


..................................................................


ADRES:
madimagazin