Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Persembe, 06.10.2022, 08:36pm (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI » Haberler ve Duyurular
 
Bakanlık “performans” alanını genişletti

Cuma, 11.07.2008, 06:11am (GMT)

Hastanelerde “Hizmet Kalite Belgesi” alma dönemi başlıyor. Kurum ve kuruluşlardaki verimlilik katsayısı hesaplamasını ise artık hastanelerin kendileri değil, komisyon yapacak. 112 acil sağlık hizmetleri de performansa dahil edildi. 1 Eylülde başlayacak uygulamayla hastanelerde memnuniyet de ölçülecek.

Fatma Ergüzeloğlu-ANKARA

Sağlık kurum ve kuruluşlarında performans sistemini yaygınlaştıran Sağlık Bakanlığı, hastanelere Hizmet Kalite Belgesi verecek. Ağız ve diş sağlığı merkezleri için ayrı standartlar getirilen uygulamayla 112 acil sağlık hizmetleri için de artık hizmet kalite katsayısı hesaplanacak. Hastanelerin daha önce kendilerinin yaptığı verimlilik göstergesi hesaplaması il sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulacak komisyonlarca yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” yayınlandı. Performans değerlendirmeleri için geçerli kabul edilecek Yönerge 1 Eylül 2008 itibariyle yürürlüğe girecek. Buna karşın 2008 yılı ikinci dönem kurumsal performans katsayısı, 23 Mart 2007 tarihli, bir önceki yönergeye göre tespit edilecek. Yönerge ile birlikte kurum ve kuruluşlara hizmet kalite belgesi verilecek. Bunun için değerlendirmeye tabi tutulacak hastanelerde uygulama hemen başlayacak. Ağız ve diş sağlığı merkezleri için ayrıca kalite standartları getirilen Yönerge ile birlikte 112 acil sağlık hizmetleri de belirli bir standarda bağlandı.

Yılın ikinci yarısında performans katsayıları aynı
2008 yılı ikinci dönemde tespit edilen kurumsal performans katsayısına göre eylül, ekim, kasım, aralık aylarına ait kurum ve kuruluşlarda dağıtılabilecek döner sermaye tutarı hesaplanacak. Yani, 2008 yılı ikinci dönem kurumsal performans katsayısının tespiti yeni yayınlanan sözkonusu Yönerge uyarınca yapılmayacak.
2008 yılı üçüncü dönem performans katsayısı ise 2 Temmuz 2008’de kabul edilen sözkonusu Yönerge çerçevesinde yapılacak ve tespit edilen bu katsayı 2009 yılı birinci dönem kurum ve kuruluşlarda dağıtılacak döner sermaye tutarının hesaplanmasına esas teşkil edecek.

Hizmet Kalite Belgesi verilecek
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığınca belirlenecek esaslar uyarınca, gerekli şartları karşılayan kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça “Hizmet Kalite Belgesi” verilecek. Ayrıca, talep edilmesi halinde diğer kamu, üniversite ve özel sağlık kurumları da “Hizmet Kalite Belgesi” verilmesi açısından değerlendirmeye tabi tutulabilecek. Kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme çalışmaları çerçevesinde norm birliği sağlanması, kaynakların etkili kullanımı ve Bakanlıkça belirlenen hedefler ile uyumun sağlanması amacıyla kurum ve kuruluşların diğer belgelendirme çalışmalarına başlayabilmeleri Başkanlığa yapılacak bildirime tabi olacak. Başkanlıkça Yönerge’nin uygulanmasına ve gösterge/standartların puanlandırılmasına ilişkin olmak üzere rehberler yayımlanacak. Çalışan memnuniyeti ölçümüne ilişkin anket uygulaması Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre, kurum tarafından yılda en az bir kez uygulanacak.
Hastanelerde uygulanan kalite standartları yenilendi. Daha önce 150 sorudan oluşan hizmet kalite standartları şu an yaklaşık 320 sorudan oluşuyor.

Ağız ve diş sağlığı merkezleri için ayrı standart
Yönerge’de ağız diş sağlığına yönelik kalite standartları geliştirildi. Daha önce hastanelerin mevcut standartları bünyesinde değerlendirilen ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) artık kendi içinde değerlendirilecek. Hizmet kalitesi standartları için “ADSM Hizmet kalitesi Standartları” ve memnuniyet ölçümündeyse bu merkezler için hazırlanan “ADSM’de Uygulanacak Soru Seti” kullanılacak. Çalışan memnuniyeti anketi ise kurum tarafından yılda en az bir kez uygulanacak.

112 için yeni standartlar
112 acil sağlık hizmetleri için de kalite standartları geliştirildi. Uygulamayla birlikte tüm illerdeki 112 standartları karşılaştırılabilecek. 112’nin işleyişine yönelik getirilen kriterler hazırlanan 160 sorudan oluşuyor.
Değerlendirme yapılacak istasyonların seçiminde, A1 ve B2 tipi istasyonlar değerlendirilecek. İstasyon sayısı 5 ve altında olan illerdeki bütün istasyonlar değerlendirilecek. İstasyon sayısı 6 ve üzerinde olan illerde bir önceki dönem vaka sayısı en fazla olan toplam 5 adet istasyon değerlendirilecek. Aynı istasyonlar, ardışık iki dönemde değerlendirilmeye tabi tutulamayacak. Ancak, değerlendirilecek başka istasyon bulunmadığı hallerde bu istasyonlar yeniden değerlendirilecek. Değerlendirme dışı bırakılacak standartlar gerekçesi belirtilerek tutanak altına alınacak.

Hesaplama nasıl olacak?
112 hizmet kalite katsayısı şöyle hesaplanacak:
“İstasyon Puanı = İstasyona Verilen Toplam Puan/(Toplam Puan-Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)
İstasyon Ortalama Puanı = Her Bir İstasyon İçin Elde Edilen Puanların Toplamı/ İstasyon Sayısı
Başhekimlik Puanı = Başhekimliğe Verilen Toplam Puan/(Toplam Puan-Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)
Komuta Kontrol Merkezi Puanı = Komuta Kontrol Merkezine Verilen Toplam Puan/(Toplam Puan-Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)
112 Hizmet Kalite Katsayısı = İstasyon Ortalama Puanı + Başhekimlik Puanı + Komuta Kontrol Merkezi Puanı

Değerlendirmeler nasıl yapılacak?
112 hizmet kalite katsayısının tespitine esas değerlendirme yine Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılacak. Başkanlık, kurumlarda bir sonraki dönemin ilk ayının 14 üncü günü sonuna kadar, 112 hizmet kalite katsayısının tespitine esas değerlendirme yapabilecek. Bir sonraki dönemin ilk ayının 14 üncü günü sonuna kadar Başkanlıkça katsayı tespit edilmesi halinde Başkanlık tarafından belirlenen katsayı geçerli olacak. Bu şekilde belirlenen katsayı değerlendiriciler, koordinatör ve başhekim tarafından tutanak altına alınacak. Tespit edilen katsayı İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerince tutanak altına alınarak kurumsal performans katsayısı hesaplanmasında esas alınacak. 112 hizmet kalitesi standartları değerlendirilmesi Başkanlıkça yayınlanacak rehber çerçevesinde yapılacak.

112 için Verimlilik Katsayısı
112 verimlilik standartları içinde yer alan kriterler, kabul edilebilir değer ve uygulama esasları çerçevesinde (0) ile (1) arasında değişen 112 verimlilik katsayısı hesaplanacak. 112 verimlilik katsayısının tespitini Komisyon yapacak. Komisyon en geç bir sonraki dönemin ilk ayının 14’üne kadar 112 verimlilik katsayısını tutanakla tespit edecek.

Verimlilik katsayısını Komisyon belirleyecek
Kurum ve kuruluşlar daha önce verimlilik göstergesini (Sezaryen oranı, yatak doluluk oranı, ortalama kalış günü, yatan hasta oranı, 3 finansal kriter, cerrah başına düşen günlük ameliyat oranı ve günlük masa başına düşen ameliyat oranı) kendileri puanlayarak kaydediyorlardı. Artık bunun hesaplamasını il sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonlar yapacak. İldeki kurum sayısı dikkate alınarak ayrıca iki komisyon daha oluşturulabilecek. Bu durumda diğer iki komisyona koordinatörün belirleyeceği kişiler başkanlık edecek. Komisyon, biri il performans ve kalite koordinatörlüğünden, diğerleri kurumlardan görevlendirilecek en az üç, en fazla dokuz personelden oluşturulacak. Komisyon üyeleri hesaplamaya esas üç dönem boyunca görevlendirilebilecek. Kurum verimlilik katsayısı hesaplanmasına esas işlemler ilgili kurumların Başhekim onaylı kayıtları (bilgi ve belgeler) dikkate alınarak yapılacak.

Komisyon çalışmaları boyunca hesaplaması yapılan ilgili kurum veya kurumların bir temsilcisi hazır bulunacak. Komisyon en geç bir sonraki dönemin ilk ayının 14’üne kadar kurumların kurum verimlilik katsayılarını tutanakla tespit edecek. Koordinatörlük komisyon tarafından tespit edilen kurum verimlilik katsayılarını en geç bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 20’si arası kurumlara tebliğ edecek.

Hizmet kalitesine yönelik 320 soru
Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik olarak da katsayı geliştirildi. Aşılama hizmetleri, verem savaş, ana çocuk sağlığı, gezici sağlık hizmetlerine yönelik geliştirilen kriterler, kabul edilebilir değer ve diğer uygulama esasları çerçevesinde (0) ile (1) arasında değişen koruyucu hizmet katsayısı hesaplanacak.

Yönerge ile birlikte daha önce 150 sorudan oluşan hizmet kalite katsayısı 320 soruya çıkartıldı. Koordinatörlük, her dönem ilde bulunan tüm kurumları (Entegre ilçe hastaneleri hariç) ilgili dönem sonuna kadar hizmet kalitesi standartları çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutarak (0) ile (1) arasında değişen hizmet kalite katsayısını tespit edecek. Koordinatörlükçe tespit edilen hizmet kalite katsayısı resmi bir yazı ile bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 20’si arası kurumlara tebliğ edilecek. Bir sonraki dönemin ilk ayının 14’üncü günü sonuna kadar Başkanlıkça katsayı tespit edilmesi halinde Başkanlık tarafından belirlenen katsayı geçerli olacak. Bu şekilde belirlenen katsayı değerlendiriciler, koordinatör ve başhekim tarafından tutanak altına alınacak. Bu katsayı, koordinatörlükçe resmi bir yazı ile bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 20’si arası kurumlara tebliğ edilir.

Memnuniyet Katsayısı
Yönerge ile birlikte kurumlar, her dönem anket uygulama rehberi çerçevesinde standart anket setlerini kullanarak anket uygulayacak. Kurumlar gerekli gördükleri hallerde anket uygulamasına ilişkin olarak hizmet alabilecek. Uygulanan anketler sonucu (0) ile (1) arasında değişen memnuniyet katsayısı belirlenecek. Memnuniyet anketleri ilgili dönem içinde uygulanarak en geç dönemin son haftası içinde sonuçlandırılacak.
Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde de ağız ve diş sağlığı merkezleri için oluşturulan anket seti uygulanacak.

Memnuniyet nasıl hesaplanacak?
Memnuniyet katsayısı şöyle hesaplanacak?
Memnuniyet katsayısı = Ayaktan Hasta Memnuniyet Katsayısı + Yatan Hasta Memnuniyet Katsayısı
Ayaktan Hasta Memnuniyet Katsayısı =(Anketlerden elde edilen puanların toplamı / Anket uygulanan kişi sayısı) X 0,50
Yatan Hasta Memnuniyet Katsayısı =(Anketlerden elde edilen puanların toplamı / Anket uygulanan kişi sayısı) X 0,50
(3) Hastanelerde her dönem anket uygulanacak kişi sayısı her bir anket seti için 50’nin altında olamaz. Ancak o dönem yatan hastanın bulunmadığı veya yatan hasta sayısının 50 hastanın altında olduğu kurumlarda sadece ayaktan hasta memnuniyet anketi uygulanır. Bu durumda; memnuniyet katsayısı şu şekilde hesaplanır:
Memnuniyet katsayısı = Ayaktan Hasta Memnuniyet Katsayısı = (Anketlerden elde edilen puanların toplamı / Anket uygulanan kişi sayısı)

Kurumsal Performans Katsayısı
Kurumsal performans katsayısı kurum ve kuruluşlarda, en geç bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 20’si arası kesinleştirilecek. Kurum ve kuruluşların kurumsal performans katsayısı hesaplamasında ise değişiklik yapılmadı.
Yönerge ile birlikte kurum ve kuruluşlarda değerlendirmeler hemen başlayacak. Ayrıca norm birliği sağlanması, kaynakların etkili kullanımı ve Bakanlıkça belirlenen hedefler ile uyumun sağlanması amacıyla kurum ve kuruluşların diğer belgelendirme çalışmalarına başlayabilmeleri Başkanlığa yapılacak bildirime tabi olacak.

Muayeneye erişim katsayısında hesap aynı
Kurum değerlendirme kriterleri içinde yer alan muayeneye erişim katsayısı hesaplamasında bir değişiklik yapılmadı. Muayeneye erişim katsayısı, il genelinde bulunan kuruluşlardaki poliklinik hizmetlerinde aktif kullanılan ve her tabip için ayrı olarak tefriş edilmiş olan muayene oda sayısı ile aktif kullanılan diş üniti sayısı toplamının, tabip sayısına bölünmesiyle bulunacak. Muayeneye erişim katsayısının hesaplanmasında tabip sayısına; sağlık müdürlüğü ve sağlık grup başkanlıklarında idari hizmetleri yürüten tabipler, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan tabipler ile sürekli eğitim ve koruyucu sağlık hizmetlerinde görevli tabipler dahil edilmeyecek. Muayeneye erişim katsayısı hesaplamasında aktif olarak kullanılan oda/ünit sayısı ve tabip sayısı dönemin son haftası esas alınarak hesaplanacak. Bu hesaplamada, doğum izninde veya ücretsiz izinde bulunan tabipler ile bir ay veya daha uzun süreli raporlu, bir ay veya daha uzun süreli geçici görevli tabipler, tabip sayısına dahil edilmeyecek. Muayeneye erişim katsayısı, (1) den büyük ise (1) kabul edilecek. Aile hekimliğine geçilen illerde muayeneye erişim katsayısı hesaplanmayacak.
madimagazin

Yorumlar (1)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
Ebe ve hemşireye üstaratma iddiası (10.07.2008)
Yan Dal için bu gün son (24.06.2008)
Sağlık Bakanı Akdağ, New York'ta: Özellere yüzde 30 sınırı (29.05.2008)
Akdağ: Tıp fakültelerine alınacak öğrenci sayısı artırılacak (01.04.2008)
Performansa dayalı döner sermaye yönetmeliğinde değişiklik yapıldı (26.03.2008)
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (23.03.2008)
Akdağ: Türkiye'de muayenehanelere giden insan sayısı çok az (12.03.2008)
Bakanlıktan yeni yönetmelik kapsamında tıp merkezleri poliklinikler ile ilgili duyuru (16.02.2008)
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: Hekim istifalarının nedeni tayin ve özel hastaneler (02.02.2008)
Bakanlık diş tabibi ve eczacı aldı (16.01.2008) 
  ::| Kongre Takvimi
October 2022  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
  manset haberler::| SICAK HABER
SUT ta değişiklik yapıldı...
Bakanlık'tan 4/B'lilerin askerlik sonrası dönüş açıklaması
Mümessilleri mesai saatleri içinde kabul edenlere yasal işlem yapılacak
Bakanlık 33 kişiyi yurtdışına gönderiyor, müracaatta son gün 9 Nisan
Bakanlık sahillerde çalışacak pratisyen hekim arıyor!
Eş durumu atama kuraları 16 Ocakta yapılacak
Klinik şef ve şef yardımcıları sınav yönetmeliği yayınlandı
Eş durumu ve sağlık nedeniyle yapılan mazeret atamaları denetlenecek
Akdağ: Aile hekimliği uygulaması tamamen ücretsiz olacak
Bakanlıktan ameliyathane personeline ek döner

Hekim Haber .com 2007
[UST]