Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Persembe, 21.03.2019, 06:53am (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI » Personel Duyuruları
 
Sağlık Bakanlığı 560 Diş Tabibi ve 66 Eczacı Alacak

Persembe, 06.12.2007, 04:45am (GMT)

Sağlık Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere Kura ile (560) Diş Tabibi ve (66) Eczacı olmak üzere toplam (626) sözleşmeli personel alacaktır.

Sağlık Bakanlığından :

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında hizmet veren sağlık birimleri için, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-3’üncü maddesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere Kura ile (560) Diş Tabibi ve (66) Eczacı olmak üzere toplam (626) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır:

a) Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak suretiyle (230) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (66) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,

b) Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak suretiyle (330) adet sözleşmeli personel pozisyonuna ise Diş Tabibi alınacaktır.

c) Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının, teşkilatı, ili, kurum adı, unvanı/branşı ve sayısı http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

(1)

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

1- Kura noter tarafından 16.01.2008 tarihinde daha sonra http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilanen duyurulacak yer ve saatte yapılacaktır.

2- Kura sonucu yerleşenler 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-3’üncü maddesi hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerdir.

3- Kura sonucu yerleşenler ile yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, yerleştirildikleri birim dışında başka bir birime her hangi bir nedenle (eş durumu, öğrenim durumu, sağlık mazereti gibi) tayin talebinde bulunamayacaktır.

4- Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

5- Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslara (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.), hizmet sözleşmesi örneğine ve brüt ücret cetveline Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

6- Halen 657 sayılı Kanun veya diğer mevzuata göre çalışanlar (4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel gibi) bu pozisyonlara müracaat edebileceklerdir.

7- Kura sonucu ile adayların yerleştikleri kurumlara atanmak üzere başvuracakları son tarih ve gerekli belgeler Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilanen duyurulacaktır. Yerleştirilenlerin göreve başlatılabilmesi için bu tarihe kadar istenen belgelerle birlikte yerleştirildikleri kurumlara başvurmaları zorunludur.

8- Kura sonucu yerleşenlere ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından müracaat veya atama için her hangi bir belge gönderilmeyecektir.

9- Yerleştirilenlerden “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” veya atama için aranan niteliklere sahip olmayan, aranan şart ve nitelikleri taşımakla birlikte gerekli belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

(2)

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar bu Kuraya müracaat edemeyeceklerdir. Kuraya müracaat edip yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

2- Bu Kuraya müracaat edenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

(3)

KURA TAKVİMİ

1- Kura başvuruları; www.yenipbs.saglik.gov.tr (PBS) internet adresine yapılacaktır.

2- Başvurular, 24 Aralık 2007 Pazartesi günü başlayıp, 31 Aralık 2007 Pazartesi günü saat 18.00’da sona erecektir.

3- Kuraya başvuranların başvuru formları ile kura başvurusu için istenen diğer tüm belgeleri en geç 04 Ocak 2008 Cuma günü saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmayacaktır.

4- Kura 16 Ocak 2008 Çarşamba günü, daha sonra http://personel.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olan yer ve saatte noter tarafından yapılacaktır. Sonuçlar aynı gün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

(4)

KURA İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Halen bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapanların görev yaptıkları birim amirine, yurt dışından müracaat edenlerin Büyük Elçilik veya Konsolosluklara, diğer adayların ise notere onaylattıkları PBS Başvuru Formunu,

2- Nüfus cüzdanının onaylı örneğini, (Türk soylu yabancıların pasaport veya kimlik yerine geçen belgelerinin onaylı örneğini)

3- Diploma veya doktora belgesinin onaylı örneğini, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde ise öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeleri,

4- Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydını,

5- Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak müracaat tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belgeyi (Bakaya durum belgesi gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek olup, sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bile kuraları ve atamaları iptal edilecektir.), En geç 4 Ocak 2008 Cuma günü saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

6- Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlık yüzünden kuraya alınamayanlar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kura sonucu yerleştirilenlerden, atama için gerekli niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

İlanen duyurulur.


Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
SHÇEK Sınavı İle İlgili Genelge (01.12.2007) 
  ::| Kongre Takvimi
March 2019  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
  manset haberler::| SICAK HABER
Sağlık Bakanlığı 560 Diş Tabibi ve 66 Eczacı Alacak

Hekim Haber .com 2007
[UST]