Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...

Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacılar için eş durumu kur'ası ilanı
Cumartesi, 18.10.2008, 06:18am (GMT)

Bakanlığımızda Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı olarak görev yapan personel için 17/11/2008 Pazertesi günü günü aşağıdaki esaslar ve takvim çerçevesinde noter tarafından Eş Durumu Mazereti Kurası çekilecektir.

A) GENEL BİLGİLER:

1- Bu kuraya Bakanlığımızda Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı olarak görev yapan ve eş durumu mazereti nedeniyle atama talebi olanlar başvurabilecektir.

2- Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) (www.yenipbs.saglik.gov.tr) üzerinden yapılacak olup başka herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir.

3- Mazereti kabul edilen adaylar; http://personel.saglik.gov.tr/pbs Internet adresi üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih, ilgili unvan ve branşta 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.

4- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Değişik 30.maddesinde “Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26 ncı maddelerine göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı sürece bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.” denildiğinden eş mazereti kurasına başvurup iptal isteyenler mazeret durumunda yeni bir değişiklik olmadığı takdirde bir yıl süre ile tekrar atama talebinde bulunamayacaklardır.

B) KURA TARİHİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

1- Kura başvuruları 16/10/2008 Perşembe günü başlayıp, 22/10/2008 Çarşamba günü saat 18:00’da sona erecektir.

2- Başvurular PBS (www.yenipbs.saglik.gov.tr) üzerinden yapılacak olup başvuru formunun çıktısı imzalanıp eş durumunu gösterir belgeleri ( *) ile birlikte,

Sağlık Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Sıhhıye/ANKARA

Adresine en geç 24/10/2008 Cuma saat 18:00 da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS ya da özel kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

3- Başvurusunu yapan personel, mazeretlerinin kabul edilip edilmediğini, kabul edilmedi ise nedenini ve kabul edildi ise kendisi için açılan münhal yerleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden takip edeceklerdir. Başvurusu kabul edilenler tercihlerini PBS (www.yenipbs.saglik.gov.tr) üzerinden yapacak olup tercihler için başvurular 07/11/2008 Cuma günü başlayıp, 10/11/2008 Pazartesi günü saat 24:00 da sona erecektir.

4- Başvurusunu yapan personelin başvuru formunun çıktısını imzalayıp, çalıştığı kurum amirine (amirin adı soyadı, ünvanı açık şekilde yazılacak ve kurumunun mührü olacak) ya da notere onaylatarak,

Sağlık Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Sıhhıye/ANKARA

Adresine en geç 12/11/2008 Çarşamba günü saat 18:00 da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS ya da özel kargo ile göndermesi gerekmektedir.

5) Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile tercih bildirmeyenler, hatalı form gönderen ve tercihlerine yerleştirilmeyenler söz konusu kura için ilan edilen yerlerden boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

6)Münhal yerlere yerleştirmeler; 17/11/2008 Pazartesi günü Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden (http://personel.saglik.gov.tr) ilan edilecek olan yer ve saatte noter tarafından kura ile yapılacaktır.

(*) Müracaatlarda İstenecek Belgeler

Tabip ve Uzman Tabipler,

a)- Evli olduğunu gösterir evlilik cüzdanının noter tasdikli sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,

b)- Eşinin çalıştığı kurumdan alınmış onaylı görev belgesinin aslı

c)-Eşi başka kurumda çalışanlar için eşinin statüsünü, görev süresini ve kazanılmış hak aylık derecesini gösterir görev belgesinin aslı,

Diş Tabibi ve Eczacılar,

a)-Evli olduğunu gösterir evlilik cüzdanının noter tasdikli sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,

b)- Eşinin çalıştığı kurumdan alınmış onaylı görev belgesinin aslı,

c)- Eşi Bakanlığımız haricindeki kurumlarda çalışanlar için görev belgesi ile birlikte eşinin statüsünü, son öğrenim durumunu ve kadro derecesini gösterir hizmet cetvelinin aslı,

d)- Eşi Bağ-Kur’lu veya SSK’lı olarak çalışanlar için eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınmış görev belgesi, vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşlarından alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak toplamda en az 4 yıl; müracaat tarihi itibariyle son bulunduğu yerde kesintisiz 2 yıl prim ödediğini gösterir onaylı ve tasdikli (tasdik edenin adı, soyadı, unvanını belirtir şekilde) belge aslını göndereceklerdir.
medimagazin