Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Cumartesi, 23.02.2019, 09:00pm (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
ODALAR VE BİRLİKLER » Türk Tabipler Birliği
 
TTB zor günlere hazırlanıyor
Sali, 18.12.2007, 05:09pm
Türk Tabipleri Birliği (TTB), deprem, salgın gibi durumlar için 'Olağandışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale' ekipleri kurdu.
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı
Carsamba, 12.12.2007, 02:05pm
Galatasaray Lisesiönünden başlayan yürüyüş TaksimMeydanı'nda okunan basın açıklaması ile devam etti. Basın açıklamasını Haber-İşSendikası 1 No'lu Şube Başkanı Levent Dokuyucu okudu. Açıklamada, SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birliktesosyal haklarımızda oluşacak kayıplar vurgulandı.
Geleceğimizi Piyasa Kurallarına Feda Etmeyeceğiz
Pazartesi, 03.12.2007, 04:45pm
Türk Tabipleri Birliği'nin de aralarında olduğu 14 emek vemeslek örgütü, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası kapsamındayapılan düzenlemelere karşı, Sağlığımızdan ve ve Geleceğimizden Vazgeçmeyeceğizbaşlıklı toplantıda bir araya geldi.
Sağlığımızdan ve Geleceğimizden Vazgeçmeyeceğiz!
Cumartesi, 01.12.2007, 10:46am
Önceki yasama döneminde yasalaşan; Anayasa'ya aykırı olduğugerekçesi ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddeleriyle ilgiliyeni düzenleme yapılmayarak, hükümet tarafından iki kez yürürlüğü ertelenenSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nda, 1 Ocak 2008tarihinden önce değişiklik yapılmasıgerekmektedir.
Danıştay 65 Yaş Sınırlamasının Yürütmesini Durdurdu
Persembe, 29.11.2007, 10:34am
Bilindiğiüzere geçtiğimiz Haziran ayında Sosyal Güvenlik Kurumu, sözleşme yapacağı özel sağlık kuruluşlarına, ruhsatında vefaaliyet izin belgesinde yer alan uzmanlık alanlarının her birinde tam zamanlıolarak çalışacak en az bir hekimin 65yaşını doldurmamış olması koşulunu getirmişti.
Meşru Savunma Hakkımızı Sonuna Kadar Kullanacağız!
Carsamba, 28.11.2007, 03:08pm
TBMM'nin gündeminde olan Kamu Hastane Birlikleri Pilot UygulamasıHakkında Kanun Tasarısı nda yeralan düzenlemelerle kamu sağlık kuruluşları yönetiminden işleyişine bir bütünolarak kâr-zarar hesabına göre çalışan işletmelere dönüştürülmektedir.
Bakanlıktan Kadrolaşma Israrı
Sali, 27.11.2007, 04:38pm
AKP, yargıdan dönen düzenlemelerini ufakdeğişikliklerle başka yasaların içinde yeniden gündeme getirme alışkanlığınısürdürüyor. AKP Hükümeti bu yeni yasa teklifiyle kadrolaşmaısrarının sürdüğünü ortaya koydu.
İzmir'de aile hekimliğine iptal
Sali, 27.11.2007, 04:08pm
İzmir 2. İdare Mahkemesi İzmir'deAile Hekimliği Yerleştirme Yönergesi'ni iptal etti. İzmir Tabip Odası'nınhizmet puanları kesinleşmeden yerleştirme yapıldığı iddiasıyla Valilik aleyhineaçtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, ancak İl Sağlık Müdürlüğükarara itiraz etmişti
İzmir'de Aile Hekimliği Yerleştirmelerine İptal
Sali, 27.11.2007, 04:08pm
İzmir İli Aile Hekimliği Yerleştirme ve Görevlendirme Yönergesi’niniptali istemiyle İzmir 2. İdare Mahkemesi’ nin 2007/469 E. Sayılı dosyası ile İzmirTabip Odası tarafından açılan dava sonuçlanmıştır.
GSS ile "bıçak parası" resmileşiyor
Pazartesi, 26.11.2007, 06:40am
Türk Tabipleri Birliği, geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi tarafından bazı maddeleri iptal edilen, Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nın son haline ilişkin görüş ve değerlendirmelerini açıkladı. TTB görüşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletildi.
65 yaş üzeri çalışma yasağına tepki
Pazartesi, 26.11.2007, 06:39am
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun öngördüğü 15 Aralık 2007'te yürürlüğe girecek olan "65 yaş üstü hekimlerin çalışmalarını engelleyen" yönetmelik için toplanan imza kampanyası bugün basın ve kamuoyu ile paylaşıldı.
Sağlıkta taşeron olmaz!
Pazartesi, 26.11.2007, 06:38am
Dev Sağlık İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Tabipleri Birliği'nin ortak düzenlediği "İnsan İhale İle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz" eylemi, 17 Kasım Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirildi.
Sağlık çalışanlarına saldırılar sürüyor
Pazartesi, 26.11.2007, 06:36am
Son dönemlerde hekimlere yönelik saldırıların gittikçe arttığını üzülerek gözlemliyoruz. Sağlık hizmetini ülkenin her yanına fedakarca ulaştıran ve başka hiçbir alanda olmadığı kadar uluslararası arenada ülkemizin adından başarıyla söz ettiren hekimlere yönelik şiddeti kabul etmek mümkün değildir.
Askerlik uzmanlık eğitimini engellemesin
Pazartesi, 26.11.2007, 06:33am
Türk Tabipleri Birliği, askerlik nedeniyle uzmanlık eğitimleri yarıda kalan hekimlerin sorunu TBMM'ye taşıdı. Askerlik yasalarında değişiklik yapan 5 ayrı tasarının görüşüleceği 15 Kasım tarihi öncesinde Milli Savunma Bakanı ve hekim milletvekilleri ile temasa geçen TTB Merkez Konseyi, tehir için var olan 33 yaş sınırının özel durumlar için 38'e çıkarılmasını önerdi.
Radyolojide 9 saat çalışmaya Danıştay'dan durdurma
Pazartesi, 26.11.2007, 06:32am
Radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma sürelerinin 45 saate çıkarılmasına ilişkin genelge hükümlerine karşı açılan davalarda, Danıştay 12. Dairesi ve 5. Dairesi tarafından 13 Kasım Salı günü ortaklaşa yapılan görüşme sonucunda Sağlık Bakanlığı'nın savunması alınıp yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildiği bildirildi
TBMM'deki Sigara Yasası'na İlişkin Basın Açıklaması
Pazartesi, 26.11.2007, 06:28am
Sigarasız alan tam sigara yasağı ile sağlanır. Bu bağlamda, havalandırma sistemlerinin işe yaramadığı gösterilmiştir. Bu nedenle, yasa metnindeki "kapalı alanlarda izin verilen yerler" ibaresi kesinlikle yasadan çıkarılmalı, tam sigara yasağı sağlanmalıdır.
TTB'den ÖSYM'ye yan dal sınavı uyarısı
Pazartesi, 26.11.2007, 06:26am
20 Ekim 2007 tarihinde yapılan yan dal uzmanlık eğitimi sınavına, başvuru koşullarına aykırı biçimde, henüz ana dal uzmanlık eğitimini tamamlamayan kişilerin girdiği ileri sürüldü. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, konunun araştırılması talebiyle ÖSYM'ye yazı gönderdi.
GSS ile"bıçak parası"resmileşiyor
Sali, 20.11.2007, 12:29pm
Türk Tabipleri Birliği, geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesitarafından bazı maddeleri iptal edilen, Genel Sağlık Sigortası YasaTasarısı'nın son haline ilişkin görüş ve değerlendirmelerini açıkladı.TTB görüşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletildi.
Sağlıkta taşeron olmaz!
Pazartesi, 19.11.2007, 01:56pm
Dev Sağlık İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet EmekçileriSendikası (SES) ve Türk Tabipleri Birliği'nin ortak düzenlediği İnsan İhaleİle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz eylemi, 17 Kasım Cumartesi günüAnkara'da gerçekleştirildi.
65 yaş üzeri çalışma yasağına tepki
Persembe, 15.11.2007, 04:30pm
Sosyal GüvenlikKurumu'nun öngördüğü 15 Aralık 2007'te yürürlüğe girecek olan 65 yaş üstühekimlerin çalışmalarını engelleyen yönetmelik için toplanan imza kampanyasıbugün basın ve kamuoyu ile paylaşıldı.
Radyolojide 9 saat çalışmaya Danıştay'dan durdurma
Persembe, 15.11.2007, 03:11pm
Radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma sürelerinin 45saate çıkarılmasına ilişkin genelge hükümlerine karşı açılan davalarda,Danıştay 12. Dairesi ve 5. Dairesi tarafından 13 Kasım Salı günü ortaklaşa yapılangörüşme sonucunda Sağlık Bakanlığı'nın savunması alınıp yeni bir kararverilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.
Sağlık çalışanlarına saldırılar sürüyor
Persembe, 15.11.2007, 02:34pm
Sondönemlerde hekimlere yönelik saldırıların gittikçe arttığını üzülerekgözlemliyoruz. Sağlık hizmetini ülkenin her yanına fedakarcaulaştıran ve başka hiçbir alanda olmadığı kadar uluslararası arenada ülkemizinadından başarıyla söz ettiren hekimlere yönelik şiddeti kabul etmek mümkündeğildir.
Askerlik uzmanlık eğitimini engellemesin
Sali, 13.11.2007, 03:13pm
Türk Tabipleri Birliği, askerlik nedeniyleuzmanlık eğitimleri yarıda kalan hekimlerin sorunu TBMM'ye taşıdı. Askerlik yasalarında değişiklik yapan 5ayrı tasarının görüşüleceği 15 Kasım tarihi öncesinde Milli Savunma Bakanı vehekim milletvekilleri ile temasa geçen TTB Merkez Konseyi, tehir için var olan33 yaş sınırının özel durumlar için 38'e çıkarılmasını önerdi.
TTB'den ÖSYM'ye yan dal sınavı uyarısı
Pazartesi, 12.11.2007, 10:30am
20 Ekim 2007tarihinde yapılan yan dal uzmanlık eğitimi sınavına, başvuru koşullarına aykırıbiçimde, henüz ana dal uzmanlık eğitimini tamamlamayan kişilerin girdiği ilerisürüldü. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, konunun araştırılması talebiyleÖSYM'ye yazı gönderdi.
TBMM'deki Sigara Yasası'na İlişkin Basın Açıklaması
Pazartesi, 12.11.2007, 10:03am
Sigarasızalan tam sigara yasağı ile sağlanır. Bu bağlamda,havalandırma sistemlerinin işe yaramadığıgösterilmiştir. Bu nedenle, yasa metnindeki kapalı alanlarda izin verilenyerler ibaresi kesinlikle yasadan çıkarılmalı, tam sigara yasağısağlanmalıdır.
Radyasyonla çalışanlardan Sağlık Bakanlığı'na siyah çelenk
Persembe, 08.11.2007, 03:53pm
Radyasyonla çalışansağlık personelinin çalışma saatlerinin günlük 5 saatten 9 saate çıkarılması,Türk Tabipleri Birliği, SES ve ilgili dernekler tarafından protesto edildi. Öğlesaatlerinde Sağlık Bakanlığı yakınlarındaki Abdi İpekçi Parkı'nda toplanangrup, Sağlık Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı.
Telekom grevcilerine TTB'den destek ziyareti
Persembe, 08.11.2007, 02:17pm
TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Merkez Konseyiüyeleri ve İstanbulTabip Odası yöneticileriyle birlikte 20 gündür hak mücadelesiyürütmekte olan Telekom grevcilerini ziyaret etti.


 
  ::| Kongre Takvimi
February 2019  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
 
  manset haberler::| SICAK HABER
Tabip odası aidatı 64 YTL oldu
TTB’den GSS İşlemleri Yönetmeliği’ne dava
Yeni TTB yönetimi ilk talebini açıkladı
Hekimlerden 'kanlı önlük' eylemi

Hekim Haber .com 2007
[UST]