Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Persembe, 21.03.2019, 06:31am (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
ODALAR VE BİRLİKLER » Türk Tabipler Birliği
 
“Özelde çalışan hekimlerin ücretleri azaltılıyor, işten atılmayla tehdit ediliyor”

Carsamba, 24.12.2008, 09:54am (GMT)

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU'ndan yapılan açıklama:

Özel hastanelerde kadrolu çalışan hekimler zor durumda: Ücretler azaltılmakta, çalışma koşulları zorlaştırılmakta ve işten atılma ile tehdit edilmektedirler.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın açmazları ve kriz özel hastanelerde hekimlerin haklarını budamaya gerekçe olamaz.

AKP Hükümeti’nin 2003’te ilan ettiği Sağlıkta Dönüşüm Programı özel hastanelerde tam süre kadrolu çalışan hekimlerin haklarının budanmasına, ücretlerinin bir kısmına el konulmasına ve çalışma koşullarının giderek kötüleşmesine yol açmaktadır.

İstanbul’da önemli özel hastanelerde hekimlerin ücretlerinde yaklaşık %30’a varan kesintiye gidilmiş ve çalışma süreleri uzatılmıştır. Bu oldubittiyi kabul etmek istemeyen hekimler işten atılma ile tehdit edilmiş ve bir kısım meslektaşımız işten ayrılmak zorunda kalmıştır. Birçok özel hastane ve tıp merkezinde meslektaşlarımız uzun süredir ücretlerini alamamakta ya da gecikmeli almaktadırlar.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) açmazları özel hastanelerde hekimlerin haklarını budamaya gerekçe olamaz. SDP’nın en önemli bileşeni olan Genel Sağlık Sigortası 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girmiştir. SGK ilk olarak katkı payları yoluyla finansman yapısını güçlendirme yoluna gitmiştir. SGK, doktor muayenelerine ilişkin katkı payı düzenlemesi ile 1.160 milyon YTL’lik bir kaynak yaratmıştır. Bunun 230 milyon YTL’lik bölümü özel hastanelere başvuran vatandaşların cebinden SGK’ ya aktarılan paradır.

SGK, tanı ve tedavi hizmetlerinin fiyatını tek taraflı olarak belirlemektedir. Son yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) bu hizmetlere biçilen bedel ile nitelikli sağlık hizmeti üretmek ve bu hizmeti üreten hekimlerin emeğinin değerini korumak mümkün değildir. AKP Hükümeti SDP’nın ilk döneminde serbest bıraktığı fark ücretine şimdi kısıtlama getirmiştir.

Özel sağlık kurumlarına kamu kaynaklarından aktarılan bedel 2002’de 503 milyon TL iken 2007’de 3 milyar YTL’ ye ulaşmıştır. Özel hastane sayısı son 4 yılda 308’e ulaşmış, sağlık çalışanı sayısı 60 bini geçmiştir. Bu sayının 9377’sini hekimler oluşturmaktadır.

SUT’deki fiyatların son derece düşük olması ve bunun üzerinden vatandaştan alınacak fark ücretinin sınırlandırılmış olması finansal yapısı zayıf hastaneleri zor duruma sokmaktadır. Bu hastanelerin büyük sağlık kuruluşları tarafından satın alınacağını ya da iflas durumu ile karşı karşıya kalacaklarını tahmin etmek güç değildir.

Özel sağlık kurumları kârlılıklarını düşürmemek için harcamalarını azaltmak yoluna gitmektedirler. Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının ücretlerini azaltmak ve çalışma sürelerini uzatmak ilk başvurulan yoldur. Sağlık Bakanlığı da bu uygulamaları desteklemekte ve özel hastanelerde hekimleri daha fazla sayıda hasta bakmaya zorlayarak “hekimlik hizmetlerini” ucuza mal etme yolunu seçmektedir. Bu zorlamalar hekimlerde “tükenmişlik sendromu”na yol açarak sağlık hizmetinin niteliğini düşürmektedir. Hekimler özel sektörde de olsa salt daha çok maddi kazanç değil, daha insani çalışma koşulları ve bilgi birikimlerinin karşılığı olan haklarını istemektedirler.

Özel hastanelerde çalışan, başta hekimler olmak üzere sağlık emekçilerinin büyük bir bölümü örgütlenmeden, sendikalaşmadan uzak durmaktadırlar. Örgütsüz sağlık emekçileri bu kriz sürecinde önemli mağduriyet yaşamaktadırlar.

Sağlık Bakanlığı ve SGK, gerek kamuda gerekse özelde piyasalaştırmanın bir aracı olarak kullandıkları SUT’ deki fiyat tarifesini tek taraflı belirleyemez. Bedelin bu denli düşük tutulması hekim emeğinin ucuzlamasına ve sömürülmesine, sağlık hizmetlerinde suiistimal ve işlem sayısının artırılmasına, ya maliyetin yükselmesine ya da niteliğin düşürülmesine neden olmaktadır. Artan maliyet ilaç ve teknoloji ücreti olarak dışarıya transfer olmaktadır.

İstanbul Tabip Odası olarak halkın nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu hizmeti üreten hekimlerin hakları için;

1-Sağlığın piyasalaştırılması ve özelleştirilmesi uygulamalarına bir an önce son verilmesini,
2- Özel hastane patronlarının krizi ve Genel Sağlık Sigortası uygulamalarının sorunlarını gerekçe göstererek hekim ve diğer sağlık emekçilerinin ücretini azaltmalarına, ödemeleri geciktirmelerine ve çalışma sürelerini uzatma girişimlerine son vermesini,
3- Özel hastanelerde hekim ve diğer sağlık çalışanlarının örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını,
4- Özel sağlık alanında asgari ücreti belirleme yetkisinin yeniden Türk Tabipleri Birliği’ne verilmesini ve SGK ve Sağlık Bakanlığı’nın tek taraflı belirlediği SUT’deki fiyat tarifesinin TTB ile işbirliği yapılarak hazırlanmasını,
5- Özel sağlık kuruluşlarının hekimler ile TTB’nin hazırlamış olduğu sözleşme örneğinde belirtilen koşulları içeren (ücretlerin miktarı ve ödenme şekilleri, günlük çalışma süresi, ücretli yıllık izin, hastalandığında dinlenme hakkı, kongre izinleri vs.) bir sözleşme yapmalarını ve tabip odalarının bu sözleşmede taraf olmasını,
6- Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programı nedeniyle kamu ve özel sağlık ortamında yap-boz tahtasına çevirdiği uygulamalardan bir an önce vazgeçmesini talep ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
medimagazin

Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
Tabip odası aidatı 64 YTL oldu (28.11.2008)
TTB’den GSS İşlemleri Yönetmeliği’ne dava (31.10.2008)
TTB'den işkence açıklaması: Bu işe hekimler de karışmış (17.10.2008)
Ergenekon'da TTB bölücü örgütlere destek verdi iddiası (21.08.2008)
TTB bebek ölümlerini araştıracak (05.08.2008)
Yeni TTB yönetimi ilk talebini açıkladı (03.07.2008)
TTB seçimleri: Türkiye Hekim Platformu'nun amaçları ve aday listesi (26.06.2008)
"Geçici görevlendirmeler merkezdeki hastanelerdeki hizmetleri aksatıyor" (24.06.2008)
"Tam Gün" yasa tasarısına 20 bin 'hayır' oyu (23.06.2008)
ATO: Sağlık çalışanlarının sağlığı birimleri kurulsun (14.06.2008) 
  ::| Kongre Takvimi
March 2019  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
  manset haberler::| SICAK HABER
Tabip odası aidatı 64 YTL oldu
TTB’den GSS İşlemleri Yönetmeliği’ne dava
Yeni TTB yönetimi ilk talebini açıkladı
Hekimlerden 'kanlı önlük' eylemi

Hekim Haber .com 2007
[UST]