Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Cuma, 15.11.2019, 01:59pm (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
ODALAR VE BİRLİKLER » Türk Tabipler Birliği
 
TTB’den GSS İşlemleri Yönetmeliği’ne dava

Cuma, 31.10.2008, 08:57am (GMT)

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 28.08.2008 gün ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nin bazı hükümlerinin iptali için dava açtı.

Açılan davada Anayasa’ya aykırılık içeren kimi hükümler ile birlikte bu hükümlerin dayanağını oluşturan 5510 sayılı Yasa maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması da istendi.

Anayasaya aykırılık iddiasıyla birlikte iptali istenen hükümler özetle şöyle:

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için aranan prim gün sayısı ve prim borcu bulunmaması koşulları,
Verilen sağlık hizmetleri için Kurum tarafından hastalardan katılım payı alınması,
Sağlık kurum ve kuruluşlarının verecekleri sağlık hizmetleri için Kurumun ödediği tutara ek olarak hastalardan fark (ilave) ücret alabilecekleri,
Bazı sağlık hizmetlerinin başından itibaren kapsam dışında bırakacak şekilde finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin Kurumca belirlenmesi ile sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenmesinde dikkate alacağı belirtilen kimi ölçütler,
Aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların genel sağlık sigortalılıklarının Kurumca tescil edildikleri tarihten itibaren başlayacağı,
Bu kişilerin yanı sıra vatansızlar ve sığınmacılar ile 65 yaşını doldurmuş yoksul kişilerden katkı payı alınması ve sağlık hizmeti alabilmek için ödemek zorunda kaldıkları katkı paylarının kendilerine iadesi için taleplerinin aranacağı,
Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalıştırılanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanmasının zorunlu olduğu,
Ülkemizde yerleşik hale gelmiş olan kapsamdaki yabancıların, sigortalı sayıldığı tarihten önce var olan kronik hastalığa ilişkin sağlık hizmetlerinin finansmanının Kurumca karşılanmayacağı,
Yurtdışına geçici veya sürekli görevle gönderilen işçiler ve kamu görevlilerinin oluşabilecek sağlık harcamalarını karşılamak amacıyla Kurum tarafından ilgili ülkede yaptırılabilecek sağlık sigortası için Kuruma ödenen prim tutarını geçmemek şartı getirilmesi,
Kurumun, kamu idarelerince verilecek sağlık hizmetlerini götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle sağlayabileceği,
Çeşitli sigorta kollarında, sigortalılık sonrasındaki yaş düzeltmelerinin dikkate alınmayacağı yönündeki düzenlemeler.
Bu düzenlemelerin yanı sıra hukuka ve 5510 sayılı Yasa’ya aykırılığı gerekçesiyle de bir kısım düzenlemelerin iptali istenmiştir. Bu hükümleri ise şöyle sıralayabiliriz:

Genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının yitirilmesi halinde, devam etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetlerinin kişinin iyileşmesine kadar süreceğine ilişkin hükümdeki “devam etmekte olan tedavi”nin sigortalılığın yitirildiği tarihte yatarak sağlanmakta olan tedaviyle sınırlı tutulması, kişilerin var olan kronik hastalıkları nedeniyle müteakip müracaatlarının devam etmekte olan tedavi olarak değerlendirilmeyeceği, analık hâli nedeni ile sağlanan ilk sağlık hizmeti sonrasındaki sağlık hizmetlerinin Kurumca karşılanması için genel yararlanma koşullarının aranması ve yatarak tedavi sonrasında hastanın taburcu edilmesi suretiyle tedavisi devam ettirildiğinde yazılan reçetede belirtilen ilaçlar için ayakta tedavide uygulanan katılım payı üzerinden hesaplama yapılması,
İş sözleşmesi askıda kalanların bu süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılacağına ilişkin düzenlemenin kamu idaresine ait işyerleriyle; aylıksız izin süresi boyunca genel sağlık sigortalısı sayılmaya ilişkin düzenlemenin de izin süresini bir yıla kadar kullananlarla sınırlı tutulması,
Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların, genel sağlık sigortalısı sayılacağına ilişkin bir açıklık getirilmeksizin, buralardaki hükümlü ve tutukluların sigortalı sayılmadığının belirtilmesi,
Prime bağlı borcu bulunanların sağlık kuruluşuna başvuru tarihinden sonra borunu ödese dahi, sağlık kuruluşuna başvuru tarihi ile borç ödeme tarihi arasındaki sağlık hizmeti giderlerinin Kurumca ödenmeyeceği,
Kurumca belirleneceği belirtilen finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin neler olduğunun yönetmelikte gösterilmeyerek alt düzenleyici işlemlere bırakılması,
Sevk zincirine uyulmaması halinde sağlık hizmeti bedelleri ve yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin kurumca ödenmeyeceği,
Hak sahipleri dışındakilere farklı kimlikler altında hizmet sunulmuş olması sebebiyle ortaya çıkan hizmet bedelinden sağlık kuruluşlarının sorumlu tutulması,
Hastalara ait bilgi ve belgelerin verilmesinde hasta mahremiyetinin korunmasına ilişkin düzenleme yapılmaması.

Türk Tabipleri Birliği

Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
TTB'den işkence açıklaması: Bu işe hekimler de karışmış (17.10.2008)
Ergenekon'da TTB bölücü örgütlere destek verdi iddiası (21.08.2008)
TTB bebek ölümlerini araştıracak (05.08.2008)
Yeni TTB yönetimi ilk talebini açıkladı (03.07.2008)
TTB seçimleri: Türkiye Hekim Platformu'nun amaçları ve aday listesi (26.06.2008)
"Geçici görevlendirmeler merkezdeki hastanelerdeki hizmetleri aksatıyor" (24.06.2008)
"Tam Gün" yasa tasarısına 20 bin 'hayır' oyu (23.06.2008)
ATO: Sağlık çalışanlarının sağlığı birimleri kurulsun (14.06.2008)
Tam Günle birlikte yaşanacak sıkıntılar (05.06.2008)
Tabip Odası yönetiminden eski yönetime jest (02.06.2008) 
  ::| Kongre Takvimi
November 2019  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
  manset haberler::| SICAK HABER
Tabip odası aidatı 64 YTL oldu
TTB’den GSS İşlemleri Yönetmeliği’ne dava
Yeni TTB yönetimi ilk talebini açıkladı
Hekimlerden 'kanlı önlük' eylemi

Hekim Haber .com 2007
[UST]