Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...

“Kamunun maliyeti özelden fazla”
Cuma, 04.07.2008, 09:45am (GMT)


Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Celal Korkut Yıldırım, “Kamuda verilen diş hekimliği hizmetlerinin maliyeti muayenehanelerde verilen hizmetten daha pahalıya mal olmaktadır” dedi

Nilay Toğrul/İSTANBUL-Türk Dişhekimleri Birliği Yüzüncü Yıl Kongresi Meslek Sorunlar Sempozyumu yapıldı. İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen Sempoyum’da kamunun muayenehanelerden hizmet satın almasını sağlamak amacıyla kamuoyunun ve hükümetin dikkatini çekmek için neler yapılması gerektiği hakkında görüşmeler yapıldı.

Sempozyum öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan TDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım, Türkiye’de koruma ve tedavi yerine diş çekimi yapılıyor olmasının devlet politikası olarak övünülerek uygulandığını kaydederken, muayenehanelerde verilen diş hekimliği hizmetlerini,n kamudan ucuza mal olduğunu da iddia etti.

İşlem sayısı arttı, işlemlerin kontrol edilebilirliği azaldı
Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de diş hekimliği hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel sağlık kurum ve kuruluşlarında verildiğini dile getiren Yıldırım, bu duruma karşın Sağlık Bakanlığının son yıllarda kurumlarında yaptığı istihdamla birlikte kamudaki diş hekimi sayısını arttırdığını söyledi. Kamu ve özel yatırımların birbirlerini yok etmesine yol açan istihdam politikalarının ülke kaynaklarına zarar verdiğinin de altını çizen Celal Yıldırım şöyle konuştu:

“Diş hekimliği hizmetlerinin yeniden yapılanması konusunda AKP de diğer hükümetler gibi danışmadan, paylaşmadan uygulamalarını gerçekleştirdiler. Bu süreçte neler yapıldı? SSK Sağlık Bakanlığına devredildi ve SSK’da çalışan diş hekimleri Sağlık Bakanlığının sağlık ünitelerinde hizmet vermeye başladı; performans uygulamasına geçildi; Bakanlığa ait tüm sağlık ünitelerinde araç ve gereç temini, yenilenmesi çalışmaları hızlandırıldı; geçmiş iktidarlara göre kamuda daha çok diş hekimi istihdamı yapıldı; diş hekimliği fakülteleri açılmaya devam edildi. Bu uygulamalar sonucunda sağlık kurum ve kuruluşlarında altyapı yatırımları ve performans uygulaması, girişimsel işlem sayısının artmasını sağladı.
Elimizdeki istatistiklere baktığımızda işlem sayısının artmasıyla birlikte zahmetli işlerden kaçılıp, basit ve yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesinin olanaklı olmadığı işlemler yapıldığı görülüyor.”

Yapılan tedavi işlemleri incelendiğinde en çok yapılan işin çekim olduğunun anlaşıldığını ifade eden Yıldırım, bunun Sağlık Bakanlığının bir ulusal ağız diş sağlığı politikası olmamasını gösterdiğini kaydetti. Celal Yıldırım, ağız diş sağlığı politikası olan ülkelerde öncelikle koruma daha sonra tedavi seçeneklerinin önemsendiğini vurgularken, Türkiye’de koruma ve tedavi yerine diş çekimi yapılıyor olmasının devlet politikası olarak övünülerek uygulandığını belirtti.

Nitelikle ilgili kuşkular sürecek
“Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu, hem kamu hem de özelde üretilen sağlık hizmetlerini sayılar üzerinden kontrol etmekle yetinmektedir” diyen Yıldırım, yapılan tedavilerin tıbbi uygunluğu kontrol edilmediği sürece hizmetin niteliği hakkındaki kuşkuların devam edeceğini önemle vurguladı.

Diş hekimliği hizmetlerinde kaliteyi artırmak için yapılması gerekenlere de değinen Yıldırım, koruyucu hekimlik hizmetlerini koordine eden bir yapının kurulmasının şart olduğunu dile getirdi. Kamuda olup da fiziki ve teknik yetersizlik nedeni ile çalışamayan diş hekimlerinin buralarda görevlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

“Koruyucu proje çalışmalarına istihdam yapılması sonra hala mekan ve araç gereç yetersizliği nedeni ile çalışan diş hekimi varsa gerekli donanımın sağlanması gerekiyor.
Diş hekimi olmayan yerlere diş hekimi istihdamının sağlanması, SUT’ta yer alan girişimsel tedavi bedellerinin esaslı olarak belirlenmesi, hekim seçme özgürlüğünün sadece kamuda çalışan diş hekimleriyle sınırlanmaması ve diş hekimliği hizmetlerinin başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kurum ve kuruluşlarından aşınmasına yönelik düzenlemelerin yapılması da önemli çözümlerden olacaktır.
İddia ediyoruz ki, bugün kamuda verilen diş hekimliği hizmetlerinin maliyeti muayenehanelerde verilen hizmetten daha pahalıya mal olmaktadır.”
medimagazin