Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Carsamba, 16.01.2019, 11:12pm (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
  ::| Hekim Haber Yazarları
  TUMU ++
  ::| Tıp Sitelerinden Yazarlar
  TUMU ++
  ::| Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  TUMU ++
 
 
KÖŞE YAZILARI
 
Genel cerrahide yan dal tartışması

Pazartesi, 02.03.2009, 06:46pm (GMT)

Türk Cerrahi Derneği (TCD) Genel Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi, kontrolsüz bir üst ihtisaslaşma girişiminin yıllar sonra tıpkı Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yaşandığı gibi genel cerrah açığı sorununa yol açabileceğini söyledi. Üst ihtisaslaşma sürecinin genel cerrahi eğitimine zarar vermesinin önlenmesi gerektiğini belirten Terzi, bunun için öncelikle genel cerrahi eğitiminin ülke çapında standardizasyonuna hız verilmesi gerektiğini kaydetti. TCD’nin genel cerrahinin yan dallarıyla ilgili görüş sorduğu öğretim üyeleri ise, yeni yan dallar oluşturulması gerektiğini düşünüyor.

TCD, Ankara’daki Genel Merkez binasında “Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi ve Yan Dalları” konulu çalıştay düzenledi. Çalıştayda “Ülkemizde Genel Cerrahide Yan Dallaşma İçin Öneriler” başlıklı bir sunum yapan TCD Genel Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi, Türkiye’de kaç genel cerrah olduğu ve bunların ülke geneline nasıl dağıldığı hakkında bilimsel bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye’de ABD’nin aksine genel cerrahi uzmanlığından sonra üst ihtisaslaşmanın çok kısıtlı alanlarda ve çok az sayıda olduğuna dikkat çeken Terzi, bu nedenle ABD örneği değerlendirilirken üst ihtisaslaşmaya duyulan ihtiyaç ve kazanımlar ile üst ihtisaslaşmanın yarattığı sorunların çok iyi değerlendirilmek zorunda olduğunu söyledi.

Üst ihtisaslaşma kontrolsüz olmamalı
Genel cerrahide bilimsel niteliğin artırılması, dünya standartlarının yakalanması, ilerlemeye açık bir sistem oluşturulması ve topluma sunulan cerrahi hizmetin niteliklerinin artırılması amaçları için üst ihtisaslaşmanın ciddi olanaklar sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cem Terzi, şöyle devam etti:

“Ancak, kontrolsüz bir üst ihtisaslaşma girişimi ülkemizde yıllar sonra tıpkı ABD’de bugün yaşandığı gibi genel cerrah açığı sorununa yol açabilir. Üst ihtisaslaşma için hangi alanlarda ve hangi sayıda cerrah gerektiğini belirleyen ve bunları merkezden kontrol eden bir sistem kurabilmek için öncelikle ülkemizin cerrahi alanındaki öncelikli sağlık sorunlarının saptanması, bu sorunları karşılamaya yetecek sayıda ve yetkinlikte cerrahlarımızın olup olmadığının belirlenmesine gerek vardır. Üst ihtisaslaşma konusu kaynaklar ve alt yapı olanakları da değerlendirilerek ele alınmalıdır. Gerçekten gerekli alanlarda ve altyapısı uluslararası standartları karşılayacak şekilde bir yapılanmaya gidilmelidir.”

Eğitimde standart gerekli
TCD Başkanı Terzi, üst ihtisaslaşma sürecinin genel cerrahi eğitimine zarar vermesinin önlenmesi gerektiğini kaydetti. Bunun için öncelikle yapılması gerekenin, hâlihazırda verilen genel cerrahi eğitiminin ülke çapında standardizasyonuna ve iyileştirme çalışmalarına hız vermek olduğunu belirten Terzi, “TCD ve Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu bu çalışmalar için bir fırsat gibi görülmelidir. Değinilen çalışmalar sonuçlanmadan genel cerrahi için yan dal belirlemeye çalışmak gerçekçi olmayacaktır. Bu nedenle bir geçiş süreci tanımlanmalı, bir konsey kurularak Sağlık Bakanlığının Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin genel cerrahi için düzenlenmesi bu konseye bırakılmalıdır. İlgili konsey TCD ve Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) katılımı ile oluşturulmalı ve kararları bağlayıcı olmalıdır” dedi.

Lisans belgesi yerine sertifikasyon
Prof. Dr. Cem Terzi, bu süreç tamamlanana kadar geçiş sürecinde var olan üst ihtisas dalı gastroenterolojinin korunarak, gerek duyulduğu düşünülen alanlarda “İleri Uzmanlık Eğitimi” adı altında bir ya da iki yılı geçmeyen eğitim programlarının açılması gerektiğini ifade etti. Eğitimi verecek merkezlerin ve eğitimi alacak kişilerin sayısının kısıtlı tutulması gerektiğini dile getiren Terzi, bu eğitimin bir lisans/üst lisans belgesi ile değil, sertifikasyon ile belgelendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Terzi, “Endoskopi, ultrasonografi gibi gelişen tıbbi teknolojinin gereksinimi olarak ortaya çıkan her türlü eğitimin ‘Tamamlayıcı Eğitimler’ olarak ele alınması ve isteyenler için olanaklı hale getirilmesine çalışılmalıdır. Tamamlayıcı eğitimler sürekli tıp eğitimi (STE) ve sürekli mesleki gelişim (SMG) içinde değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Prof. Dr. Cem Terzi, dernek üyelerine, web üzerinden 374 kişiye yan dallar konusunda düşüncelerini sorduklarını, ankete katılanların %10'unun yan dal yaptığını, soruları yanıtlayanların % 82'sinin bir yan dal ihtisasını gerekli bulduğunu, her 10 cerrahtan 3'ünün ise ağır iş yükünden kaçınmak için yan dal istemediğini söyledi.

Yeterlik sınavında başarı oranı düşük
TCD Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay, 2000-2009 döneminde yapılan 13 yeterlik sınavına toplam 696 adayın 788 kez girdiğini, başarı oranının yazılı sınavlarda % 35, sözlü sınavlarda % 85 olduğunu dile getirdi. Kılıçturgay, bunun üzerinde düşünülmesi gereken bir sonuç olduğunu belirterek, yan dal ve sertifikasyon kavramlarının tanımlanması gerektiğine dikkat çekti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Sayek, genel cerrahi alanında çok önemli gelişmeler yaşandığını, birçok hastalığın tedavisinin değişik nedenlerden dolayı genel cerrahi kapsamından çıktığını söyledi. XXI. yüzyılda genel cerrahların cerrahiyle ilişkisi olacak genetik, moleküler biyoloji, nanoteknoloji gibi alanlarla da ilgilenmesi gerekeceğine dikkat çeken Sayek, daralan genel cerrahi alanının böylece genişleyeceğini ifade etti.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Ersin Öztürk, ABD’de genel cerrahide yan dallarla ilgili bilgi verdi. Öztürk, ABD’de son 10 yılda artan üst ihtisas öğrencileri nedeniyle asistanların yıllık ameliyat sayılarında azalma olduğunu, asistanların üst ihtisas yapmadan para kazanamayacaklarını düşündüklerini söyledi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Fatih Ağalar, Avrupa Birliği ülkelerinde genel cerrahi eğitimi ve yan dal ihtisasları konusunda farklılıklar olduğunu kaydetti. Avrupa’da genel cerrahi eğitiminin 4-6 yıl sürdüğünü dile getiren Ağalar, Slovenya, Finlandiya ve İspanya’da ayrı yan dal eğitiminin kaldırıldığını bildirdi.

Kim, ne düşünüyor?
TCD, genel cerrahi uzmanlık alanının yan dalları ile ilgili alt derneklere, anabilim dallarına ve kliniklere görüş sordu. Derneğe ulaşan yanıtlardan bazıları şöyle oldu:

Cerrahi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hikmet Akgül genel cerrahi kavramının içini doldururken, kapsam olarak tüm vücuttaki iyatrojenik girişimsel işlemlerin tümünü yansıtacak bir yaklaşımla algılanması gerektiğine işaret ederek “Sonra da, aynı sisteme bağlı organ bilim felsefesine uygun olarak, kalp ve damar cerrahisi, beyin ve sinir sistemi cerrahisi, solunum sistemi cerrahisi, gastrointestinal sistem cerrahisi, travma cerrahisi, transplantasyon cerrahisi, plastik cerrahi, endokrin sistem cerrahisi, ürolojik cerrahi, jinekolojik cerrahi, ortopedik cerrahi, çocuk cerrahisi, onkolojik cerrahi konularını “anabilim dalı” olarak dizayn etmeliyiz. Hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji konularıyla da çalışmak zorunda olan cerrahi disiplinler “bilim dalı” olarak “yan dal” adını almalıdır” diye konuştu.

Gastroenteroloji Cerrahi Derneği Başkanı Doç. Dr. Birol Bostancı, belli bir alanda uzmanlaşmanın tedavi kalitesini artırmak, komplikasyon oranını düşürmek gibi faydaları olduğunu söyledi. Bostancı, “Türkiye genelinde uygulanabilir ve üniversal kabul edilebilir bir yan dal uygulaması gastroenteroloji cerrahisi, meme-tiroid, deri ve yumuşak dokular cerrahisi ve periferik damar cerrahisi olarak üç temel dal şeklinde olmalıdır” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Ömer Aran, branşlaşma veya ilgi alanlarında özelleşirken, genel cerrahinin özünün kaybedilmemesi gerektiğini belirterek, branşlaşmanın sertifikasyon şeklinde yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti. Kolorektal, hepatobiliyer cerrahi, transplantasyon gibi sertifikasyon programlarının uygun olacağını dile getiren Aran, cerrahi onkoloji gibi bir sertifikasyon programının olmaması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Aran, gastroenteroloji cerrahisi yan dal eğitim programının da gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Opr. Dr. A. U. Öngören, uzmanlık dalında spesifikleşmenin, bilimsel gelişmeyi ve hizmet kalitesini artıracağı kanaatinde olduğunu söyledi. Öngören, gastroenterolojik, onkolojik, periferik vasküler, meme ve endokrin, yoğun bakım, acil ve travma ile transplantasyon cerrahisi alanlarında yan dal eğitimi verilmesi gerektiğini ifade etti.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Ragıp Kayar, genel cerrahide üst gastrointestinal kanal, hepatopankreatobiliyer, kolo-proktolojik, transplantasyon, tiroid, meme ile acil ve travma cerrahisi yan dallarının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından yapılan genel cerrahinin özelleşmiş alanlarında 1997 yılından beri üç ayrı birim halinde çalışma düzeni uygulandığını söyledi. Astarcıoğlu şunları dile getirdi:
“Pek çok bilimsel çalışmada cerrahi hasta hacmi ile perioperatif ve uzun dönem sonuçlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Özelleşme sayesinde hepatektomi operasyonlarının %20-40 olan mortalitesi %2-3 civarlarına kadar düşürülebilmiştir. Benzer olarak pankreatektominin de mortalite ve morbidite oranları %80 oranında azaltılabilmiştir.”

Genel cerrahi uzmanlık eğitimi sonrası en az 3 yıllık süre ile hepatopankreatobiliyer cerrahi ve karaciğer nakli adı altında üst uzmanlık eğitimine gereksinim duyulduğunu belirten Astarcıoğlu, “Sonuç olarak hepatopankreatobiliyer cerrahi karaciğer nakli biriminin hepatopankreatobiliyer cerrahi ve karaciğer nakli bilim dalına dönüşmesi eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunu iyileştirecek, uluslararası standartlara ulaşılmasını kolaylaştıracak, birimimizi uluslararası akreditasyona hazır hale getirecek bir girişim olacaktır.” dedi.

Helin Aygün/Ankara

Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
Sağlıkta dönüşüm, 100.000 işsiz yaratabilir… (22.12.2008)
'Bıçak parası' için rüşvetten değil görevi kötüye kullanmadan ceza verilecek (25.11.2008)
Tartışma yaratacak yazı: Tıp fakültelerini diğerlerinden ayırmak gerek (12.11.2008)
Yeni Getirilen Düzenlemer Doktorların Gelirlerini Nasıl Etkileyecek ? (07.10.2008)
Yeni SGK uygulamalarında sıkıntılar (04.10.2008)
Esnaflaştırılan doktorlar ve bebek ölümleri (25.09.2008)
Sevk almayan hastalar katkı payı ödeyecek (23.09.2008)
“Sözleşmeli personel 2. sınıf memur olmaktan çıkartılmalı” (03.09.2008)
'Hekim olsanız, 18.00'den sonra acil hasta için evden 6 YTL için gelir misiniz?' sorusuna Bakanın cevabı (28.08.2008)
Sağlıkta önemli sorular/sorunlar (21.08.2008) 
  ::| Kongre Takvimi
January 2019  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
  manset haberler
Hekim Haber .com 2007
[UST]