Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Pazar, 19.09.2021, 04:23pm (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
GÜNCEL » Sektörden
 
Sosyal Güvenlik'te iptal davası bayramdan sonra

Cuma, 26.09.2008, 06:37am (GMT)


Anayasa Mahkemesi'nin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 18 maddesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle ele alamadığı, Ramazan Bayramı'ndan sonra en kısa sürede esastan görüşüleceği öğrenildi.


CHP, 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyla ilgili 26 Haziran 2008'te ilk incelemesini yapan Yüksek mahkeme, davanın esas incelemesini, bazı hükümlerin yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihine kadar görüşmeyi planlamıştı. Ancak, dosyanın kapsamlı olması ve Yüksek Mahkemenin diğer işlerinin yoğunluğu nedeniyle dava Mahkeme gündemine alınamadı.

Davayla ilgili görevlendirilen raportörün raporunu tamamladığı, raporun üyelere dağıtıldığı, ancak dosyanın çok kapsamlı olması nedeniyle üyelerin incelemelerini tamamlayamadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin, iptali istenen bir yasayı yürürlük tarihinden sonra ele almasında herhangi bir yasal engel bulunmuyor.

Yüksek Mahkeme, Ramazan Bayramı'nın ardından en kısa sürede davayı esastan görüşerek karara bağlayacak.

İPTALİ İSTENEN MADDELER

CHP Kanunun, şu hükümlerinin iptalini istiyor:
-“Güncelleme katsayısı”nın hesaplanmasına ilişkin, 1. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (29) numaralı bendi,

-“Kamu idarelerinde sigortalı sayılanlara” ilişkin 2. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasa'nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri,

-“Yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin sigortalı sayılmasına” ilişkin 3. maddesiyle 5510 sayılı Yasanın 5. maddesine eklenen (g) bendi

-“Sigortalı sayılması gereken işlerde çalışmakla birlikte, 18 yaşını doldurmamış olanlar ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciliyle birlikte kanunla kurulu meslek odalarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenlerin sigortalı sayılmamasına ilişkin” 4. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasanın 6. maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (k) bentleri,

-“Ortalama aylık kazancın” hesaplanmasına ilişkin 17. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasanın 29. maddesinin ikinci fıkrası,

-Dul eşe, “kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şartıyla eşinden dolayı aylık bağlanmasını” öngören 21. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasanın 34. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ibaresi,

-İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için “bu kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak” şartının aranmasını öngören 30. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasanın 50. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi,

-“İsteğe bağlı sigortalıların prim ödemeleri ve sigortalılık sürelerine” ilişkin 31. maddesiyle 5510 sayılı Yasanın 51. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasına ilişkin fıkra,

-Gelir ve aylıkların, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesini öngören 35. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasanın 55. maddesinin ikinci fıkrası,
-Genel Sağlık sigortalısı sayılanlara ilişkin maddenin bazı hükümleri,

-Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarının kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri arasında sayan hükmü,

-Tedavinin sona erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın başka işte çalışan genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masraflarının kendisinden alınmasına ilişkin hüküm,

-Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esasların, Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleneceğini öngören fıkra,

-Sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin sözleşmelerde belirtilen hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen sağlık hizmeti sunucularının Kurum ile yaptıkları sözleşmeleri feshedilebileceği ve Kurumca belirlenecek süre içinde tekrar sözleşme yapılmayacağına ilişkin hüküm,

-5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı hükümlerini yürürlükten kaldıran madde hükmü,

-Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların, bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında (devlet memuru) kabul edileceğine ilişkin fıkra,

-506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek bu Kanun kapsamına alınır” hükmü,
-2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun geçici 16. maddesini değiştiren madde.
medimagazin

Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
Enfeksiyon ve personel yetersizliği (23.09.2008)
Prim borcu olan Bağ-kur’luya sağlık müjdesi (23.09.2008)
Dijital hastaneler maliyeti düşürecek (18.09.2008)
Numune Hastanesi, aile hekimliği ile ağız ve diş sağlığı merkezi olacak (17.09.2008)
Akdağ: Üniversite hastanelerindeki özel ameliyat kalkacak (15.09.2008)
Kız çocuklarına 'sağlık şoku' (12.09.2008)
1 Ekim’de sağlıkta her şey değişiyor (11.09.2008)
İlaç takip sistemini Türkiye öğretecek (05.09.2008)
SGK: 4 Eylülden itibaren hizmet başı uygulamasına geçiyoruz (05.09.2008)
"Recep'in Tavuğu"na 60 bin YTL para cezası (03.09.2008) 
  ::| Kongre Takvimi
September 2021  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
  manset haberler::| SICAK HABER
Adli Tıp Kurumu, 2008 yılında 481 bin 816 dosyayı karara bağladı
İlaç sektörünün lideri krizi değerlendirdi
İlaç krizi sona erdi, eczacılar protokolden memnun
Akdağ: Tam gün 2009'un ilk yarısında gelecek, Dişhekimlerinden hizmet alma 2009'da, Eczacıların yürüyüşünü garipsiyorum
2008 Yılı 3.Dönem Açıktan Atama Kurası
YÖK Başkanı Özcan: “Üniversite hastanelerinde döner düzenlemesi için Tam Gün'ü bekliyoruz”
Sevk zinciri hastaneye giden hastaları yüzde 41 azalttı
Yeşil Kart gidiyor, sosyal yardım geliyor
Sertifikalı hasta danışmanı dönemi
Kurum hekimine ilaç yazdıran, muayene parası ödemeyecek

Hekim Haber .com 2007
[UST]