Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...

Dijital hastaneler maliyeti düşürecek
Persembe, 18.09.2008, 07:12am (GMT)

Prof. Dr. Mustafa Nasuh Özmen, hasta verilerinin dijital ortamda kullanıma sunulmasının sağlıkta maliyeti düşüreceğini söyledi

Bilişim Zirvesi ‘08 çerçevesinde gerçekleşecek e-Sağlık / Tele Sağlık Konferansı 10 Ekim’de TÜYAP’ta düzenlenecek. Sağlıkta son teknolojilerin tartışılacağı ve uygulamaların paylaşılacağı konferansta, Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirmeyi hedeflediği Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi’nin altyapısını oluşturan e-sağlık ve tele sağlık konuları da masaya yatırılacak.
Konferansın konuşmacılarından Hacettepe Üniversitesi Genel Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Nasuh Özmen, sağlık hizmetinin çok hızlı ve etkin bilgi paylaşımını gerektirdiğini söyleyerek, “Sağlık hizmetinin maliyeti dünyanın tüm ülkelerinde her geçen gün artıyor” dedi. Bu aşamada “dijital hastane” konusunun gündeme geldiğini kaydeden Özmen şu bilgileri verdi:

Uyarı veriyor
“Dijital hastaneden sadece bilişim teknolojilerini anlamamak lazım. Çağdaş tıp teknolojilerini kullanıp hastaya ilişkin her türlü veriyi dijital ortamda kullanıma sunmak demek. Ayrıca bu hizmet, sunucunun hata yapmasını minimize eden, süreçleri etkin yöneterek üretimin etkin, verimli ve düşük maliyetli olmasını sağlayan bir hizmet.”
Dijital hastanenin bir hastanenin içini bilgisayarlar, sunucular ve ağ donanımlarıyla doldurmak olmadığını belirten Özmen şunları söyledi:
“Dijital ortamda, farklı ilaçların aynı anda uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek yan etkiler, karar destek sistemlerinin uyarılarıyla tespit edilebiliyor. Ve bu nedenle engellenebiliyor. Eğer sistem hastanın bir ilaca alerjisi olduğunu biliyorsa bu ilacın uygulanması talebinde uyarılar vererek yararlar sağlıyor.”‘Bilişim teknolojileri hastanelere hızla giriyor’
Türkiye’de son 10 yıldır bilişim teknolojilerinin hastanelere hızla girdiğini söyleyen Özmen şöyle devam etti:
“Ne yazık ki bu noktada temel itici güç, fatura basabilmek ve muhasebe gibi finansal gereksinimleri karşılamakla sınırlı kalıyor.
Yani hastane yöneticisi hastasına en etkin sağlık sunumunu sağlamak amacıyla bilişim sistemini tasarlamaktan çok, hastanesini yönetebilecek finansal verileri onun karşısına getirecek sistemlerle yetiniyor. Bilişim teknolojilerinin tıp teknolojisiyle harmanlanıp ‘dijital hastanenin’ ortaya çıkması ancak, bunun etkin, verimli ve düşük maliyetli üretimi sağlayacağı fikrinin, sağlık yöneticileri ve karar vericilerin kavramasıyla gelişecektir.”

Milliyet