Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Carsamba, 08.07.2020, 04:30am (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
GÜNCEL » Gündem
 
Tam Gün Yasası Mecliste

Pazartesi, 01.06.2009, 05:48pm (GMT)

Sağlık Bakanlığı tarafından uzun süredir tartışılan Tam Gün Yasası, “Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adıyla TBMM’ye gönderildi. Askeri hekimlerin de dahil olduğu Tasarıya göre; hekimler için “kısmi statü” kaldırılıyor, taslaklarda yer alan hekimlerin maaş artışları için herhangi bir düzenleme öngörülmüyor, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyeleri için performans sistemi getiriliyor, nöbet ücretlerinde kısmi artış sağlanıyor, öğretim üyelerinin “özel muayenesi” kaldırılıyor, Üniversitede çalışan öğretim üyelerine Bakanlık hastanelerinde çalışmanın yolu açılıyor, hekimlere mesleki sigorta zorunluluğu getiriliyor.

Haziran ayında TBMM’de görüşülmesi beklenen Tasarı yasalaştığı taktirde, Kanunun yayımlandığı tarihte kısmi statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde talepte bulunanlar devamlı statüye geçirilecek, bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar ise istifa etmiş sayılacak.

Maaş artışı yok
TBMM’ye gönderilen Taslakta en büyük hayal kırıklığı, maaşlardaki artışa hiç yer verilmemiş olması oldu. Daha önce yayınlanan taslaklarda kısmi de olsa hekimlerin maaşlarında öngörülen artış Meclis’e gönderilen Taslakta hiç yer almadı.

Kamuda çalışan hekimler serbest çalışamayacak
Sağlık personeli tarafından uzun süredir beklenen Tasarıya göre, kamuda çalışan hekimlerin serbest çalışması yasaklandı. Tasarıyla birlikte Bakanlık hastanelerinde çalışan personelin döner sermaye ücretlerini belirleyen 209 sayılı Kanun’da değişiklik yapılarak serbest çalışanlar-çalışmayanlar ayrımı kaldırılarak, şu anda performans ödemelerinin yapıldığı gösterge ve katsayılar ayrım yapılmaksızın tüm personel için yürürlüğe konuldu. Tasarıya göre Bakanlıkta çalışan personelin döner sermaye ücretleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapılmamış oldu.

Mesai dışı çalışma geldi
Nöbet hizmetleri dışında mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak tabip, diş tabibi ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30’unu, diğer personele yüzde 20’sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılacak. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödemenin üst sınırını geçemeyecek.

Bakanlıkta görevlendirilen akademisyenler
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38’inci maddesine göre Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler, aynı maddede belirtilen ilave ödemelerden yararlanmamak kaydıyla, Bakanlık merkez veya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yaptıkları unvan için belirlenen ek ödemeden faydalanacaklar. Geçici görevlendirme hâlinde bu kişilere, sadece görevlendirildikleri sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden ödeme yapılacak. Bakanlık hastanelerinde belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere ise, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden de ek ödeme yapılacak.

Öğretim elemanlarında kısmi statü kalktı
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Profesör ve doçentler, üniversitede devamlı veya kısmi statüde görev yapanlar olarak ikiye ayrılırlar” şeklindeki 36 ‘ncı maddesi “ Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar” şeklinde değiştirildi. Bu maddedeki öğretim üyelerinin asgari ders saati aynı kalırken, kısmi statüyle ilgili çalışma ayrıntıları da maddeden çıkartıldı.

Öğretim üyeleri Bakanlık hastanelerinde çalışabilecek
Tasarıya göre öğretim elemanları ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilecekler. Bu arada ücretleri kamu kaynaklarından ödenen öğretim elemanlarının vakıf ve derneklerde görevlendirilmesi uygulaması kaldırıldı.

Öğretim üyelerinin “özel muayenesi” kalkıyor
Döner sermaye işletmesinden verilen hizmetler dolayısıyla öğretim elemanları her ne nam altında olursa olsun ayrıca ücret talep edemeyecek. Özel muayenelerin kalkmasıyla ilgili madde gerekçelerinde ise şu ifadelere yer verildi:
Serbest çalışmanın kamu kurumu içine taşınmış hali olan üniversite hastanelerindeki öğretim üyelerinin özel muayene uygulaması, öğretim üyelerinin özel olmayan vakalara hizmeti sunmasında verimsizliğe yol açtığından, eğitim görevini olumsuz etkilediğinden ve kamu hizmeti ile birlikte serbest çalışmanın tüm mahzurlarını ihtiva ettiğinden, üniversite içinde özel muayene ve özel işlem uygulamasına son verilmektedir.

Üniversite hastanelerine “performans sistemi”
Üniversitede çalışan personele yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin esas ve usulleri; yükseköğretim kurumlarının hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve meslekî uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden, gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 500’ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 600’ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 300’ünü, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200’ünü geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılabilecek. Sözleşmeli personelin geliri ise devlet hastanelerinde olduğu gibi aynı pozisyondaki emsaline göre belirlenecek.

Mesai dışı gelirlere yüzde 50 ek ödeme
Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak öğretim üyesi ve öğretim görevlileri için yüzde 50’sini, diğer personel için ise yüzde 20’sini geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılabilecek.

Öğretim üyeleri devlet hastanesinde çalışabilecek
Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilir. Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılabilecek.

Rektör, dekan ve başhekimlerin döner sermayeleri
Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 600’ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300’ünü, genel sekreterler için yüzde 200’ünü geçemeyecek.

Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve
yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü için yüzde 250’sini, bunların yardımcıları için yüzde 100’ünü; tıp ve diş hekimliği fakülteleri dekanları ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri başhekimleri için yüzde 500’ünü, bunların yardımcıları için yüzde 300’ünü geçemeyecek.

Yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmayacak, ancak mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunması halinde alabilecekleri toplam ek ödeme tutarı, hiçbir şekilde yönetici payı dahil ilgisine göre diğer öğretim üyeleri için hesaplanacak tutarı geçmeyecek.

Kanun yürürlüğe girdikten 6 ay sonra uygulanacak
Kanun Tasarısına geçici madde eklenerek, kısmi statüdeki öğretim üyelerine 6 ay süre verildi. Geçici maddeye göre Kanunun yayımlandığı tarihte kısmi statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde talepte bulunanlar devamlı statüye geçirilecek, bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar ise istifa etmiş sayılacak.

Kimler nerelerde çalışabilecek?
Taslakta hekimlerin mesleklerini hangi yerlerde uygulayabileceklerine yönelik ise şu madde yer aldı:
Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir.

a) Kamu kurum ve kuruluşları,
b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları; Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları; Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri; serbest meslek icrası.

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir. Bu çalışmaya ve iş yeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Hekimlere sigorta zorunluluğu
Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorunda kalacaklar. Bu sigorta priminin yarısı hekimlerin kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenecek.

Özellerde de mesleki sigorta şart
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diş tabibi ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatı’na göre uzman olanlar da, tıbbî kötü uygulama sebebi ile kişilere verebilecekleri zararlar ile bu sebeple kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olacaklar. Zorunlu meslekî malî sorumluluk sigortası, mesleklerini serbest olarak icra edenlerin kendileri; özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılacak.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısı kendileri tarafından, yarısı istihdam edenlerce ödenecek. İstihdam edenlerce ilgili sağlık çalışanı için ödenen sigorta primi, hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde çalışanın maaş ve sair mali haklarından kesilemeyecek ve buna ilişkin hüküm ihtiva eden sözleşme yapılamayacak.

Zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için 5 bin Türk Lirası idari para cezası verilecek.

Nöbet ücretleri artıyor
Nöbet ücretlerinin belirlenmesiyle ilgili gösterge rakamları Tasarı’yla birlikte artırılıyor. Tasarıya göre klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman tabipler için 60’tan 100’e; tabip, Tıpta Uzmanlık Mevzuatı’nda belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar için 55’ten 90’a, diş hekimleri için 50’den 80’e yükseltildi.
Tasarıyla birlikte mevcut hükümde sadece 25’ten fazla yatağı bulunan yataklı tedavi kurumları ile sınırlı olarak ödenen nöbet ücreti, mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan tüm yataklı sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerine yaygınlaştırılıyor. Ayrıca sağlık personelinin yanı sıra diğer hizmet sınıflarındaki personel de nöbet ücreti getirilyor.

Nöbet ücreti ödenebilmesi için nöbet süresinin kesintisiz 8 saat sürmesi hükmü ise 6 saate indirilerek, aylık 80 saatlik üst sınır 130 saate çıkarılıyor. İcap nöbetinde ödenen normal nöbet ücretinin yüzde 30’luk oranı ise yüzde 40’a çıkartılıyor.

Nöbet ücretleriyle ilgili düzenleme üniversitede çalışan asistanları da kapsıyor.

Bakanlık ve üniversite hastaneleri ortak kullanılabilecek
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak iş birliği çerçevesinde birlikte kullanılabilecek. Birlikte kullanım ve iş birliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esaslar Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Askeri hekimlere tazminat ödenecek
Tam Gün Yasası’na dahil olup olmayacakları uzun zamandır tartışılan askeri hekimler de Tasarıda yer aldı. Hekimlere rütbe ve derecelerine göre ödenecek tazminat oranları belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kadrolarında bulunan personelden öğretim üyesi tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda uzman olanlara, taslakta işaret edilen oranları geçmemek üzere orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenecek.
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun’da belirtildiği üzere; Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlara; en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 45'ini geçmemek üzere aylık derecelerine, görev unvanlarına, görev yeri ve özelliklerine, öğrenim durumlarına, çalışma şartlarının zorluğuna göre, ek özel hizmet tazminatı ödenebiliyor. Bu doğrultuda Tam Gün Taslağı’nda tazminat oranları belirlendi.

Sağlık hizmetleri tazminat oranları
TSK kadrolarında görevli sivil öğretim üyesi tabiplere ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine, belirlenen oranları geçmemek üzere en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenecek.

Bakanlık hekim takviyesinde bulunacak
Sağlık hizmetleri tazminatının oranları ile usul ve esasları; personelin rütbesi, unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, görev yeri ve özellikleri, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamaları ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüsü üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek.
Sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personel arasındaki döner sermaye işlerinde ek görevle görevlendirilen subay ve astsubaylara, Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca ödeme yapılmayacak.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile askeri tıp fakültesinde öğretim üyesi veya tabip ihtiyacı doğması halinde, TSK Sağlık Komutanlığının talebi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikli olarak görevlendirme yapılacak.

TSK’ya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması ve TSK Sağlık Komutanlığının talep etmesi halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilecek.
medimagazin

Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
Ergenekonda bir de kalp cerrahı çıktı (24.09.2008)
Sosyal Güvenlik yasası Türkiye'nin her yanında protesto edildi (01.04.2008)
Bakanlık hastaneleri çapraz değerlendirmeye tabi tutacak, sonuçlar döner sermaye dağıtımını etkileyecek (27.03.2008)
Danıştay, hekimlerin taşeron İşçisi olmasını iptal etti (23.03.2008)
“Tam güne geçişte gerekli iyileştirmeler yapılacak” (21.03.2008)
Sosyal güvenlikte uzlaşma arayışı başladı (20.03.2008)
GATA'da yaprak dökümü (13.03.2008)
Başbakan Tayyip Erdoğan Tam Günle ilgili konuştu (06.03.2008)
Aile hekimliği uygulaması 55 'il'e çıkıyor (05.03.2008)
Müsteşardan tam gün ve yüzde 20 fark resti (16.02.2008) 
  ::| Kongre Takvimi
July 2020  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
  manset haberler::| SICAK HABER
Tam Gün Yasası Mecliste
Sosyal Güvenlik yasası Türkiye'nin her yanında protesto edildi
Bakanlık hastaneleri çapraz değerlendirmeye tabi tutacak, sonuçlar döner sermaye dağıtımını etkileyecek
Danıştay, hekimlerin taşeron İşçisi olmasını iptal etti
“Tam güne geçişte gerekli iyileştirmeler yapılacak”
Sosyal güvenlikte uzlaşma arayışı başladı
GATA'da yaprak dökümü
Başbakan Tayyip Erdoğan Tam Günle ilgili konuştu
Aile hekimliği uygulaması 55 'il'e çıkıyor
Müsteşardan tam gün ve yüzde 20 fark resti

Hekim Haber .com 2007
[UST]