Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Carsamba, 08.07.2020, 04:30am (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
GÜNCEL » Gündem
 
Danıştay, hekimlerin taşeron İşçisi olmasını iptal etti

Pazar, 23.03.2008, 01:50pm (GMT)

Danıştay 5 ve 13. Daireleri ortaklaşa verdikleri kararla, 2004 yılında Sağlık Bakanlığı, Denizli Devlet Hastanesinde, 5 doktor 7 sağlık personeli hizmetini taşeron aracılığı ile satın almak için açılan ihale ile bu ihalenin teknik şartnamesini hukuka aykırı bularak iptal etti.


DANIŞTAY KARARI; “LÜZUM” UNSURU GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN HEKİMLERİN TAŞERON İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILMASINA DAİR İHALE VE ŞARTNAME HUKUKA AYKIRIDIR

Danıştay 5 ve 13. Daireleri ortaklaşa verdikleri kararla, 2004 yılında Sağlık Bakanlığı, Denizli Devlet Hastanesinde, 5 doktor 7 sağlık personeli hizmetini taşeron aracılığı ile satın almak için açılan ihale ile bu ihalenin teknik şartnamesini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Kararın gerekçesinde; bu işlemlerin dayanağı olan kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğu savının Anayasa Mahkemesince yerinde görülmediği, ancak bu kanun hükmü ve kanun hükmüne dayanılarak yapılan ve yapılacak olan bireysel işlemlerin “lüzum” unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği ve bu konuda kullanılan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yönünden, her bir işlem bazında her aşamada denetlenebileceği belirtilmiştir.

Dava konusu somut olayda ihaleye konu olan hekim ve sağlık personeli hizmetinin satın alınmasının hangi gereklilikten doğduğu açık olarak ortaya konulamadığı, soyut ihtiyaçtan söz edildiği, hatta Sağlık Bakanlığının bir genelgesinde “merkezi planlama çerçevesinde istihdam politikaları oluşturulduğu, hekimlerin hizmetlerinin satın alma yolu ile gördürülmesi halinde merkezi planlamada aksama olacağının” duyurulmasından da tabip ve uzman tabiplik ihalelerinde “lüzum” unsurunun gerçekleşmediğinin ortaya konulduğu sonucuna varılarak işlem iptal edilmiştir.

Danıştay 5 ve 13. Dairelerinin bu iptal kararı “lüzum” unsurunun açıkça belirtilmediği ya da belirtilmekle birlikte gösterilen gerekçenin sağlık hizmetinin gereklerine ve kamu yararına uygun olmadığı bütün satın alma işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu/olacağını saptamaktadır. Sağlık hizmetlerinin sürekli hizmetler olduğu, kamu sağlık kuruluşlarının hekim ve sağlık personeli gereksiniminin merkezi olarak planlanıp atama işlemlerinin düzenli olarak yapıldığı dikkate alındığında üç ay-beş ay ya da bir yıl gibi sürelerle taşeron aracılığı ile personel hizmetlerinin satın almanın düşük ücretle ve güvencesiz çalıştırma dışında bir amacı olamayacağı ve bu nedenle hukuka aykırı olacağı açıktır.

Karar iptal edilen işlemler yönünden oybirliği ile alınmıştır. Ancak dört üye tarafından; “Anayasa’nın 128. maddesinin “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” hükmü karşısında “lüzum halinde” ifadesinin hangi hallerde, hangi ihtiyacın karşılanmasının zorunlu olduğu durumlarda göz önünde bulundurulacağının açıkça belirtilmesi gerektiği, düzenleyici işlemde bu açıklıkta düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle “Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine ilişkin Esas ve Usullerin” Amaç başlıklı birinci maddesinin de iptali gerektiği yönünde karşı oy kullanılmıştır. Bu karşı oylarda yer alan konular yönünden yargı süreci izlenecektir.

TTB HUKUK BÜROSU

Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
“Tam güne geçişte gerekli iyileştirmeler yapılacak” (21.03.2008)
Sosyal güvenlikte uzlaşma arayışı başladı (20.03.2008)
GATA'da yaprak dökümü (13.03.2008)
Başbakan Tayyip Erdoğan Tam Günle ilgili konuştu (06.03.2008)
Aile hekimliği uygulaması 55 'il'e çıkıyor (05.03.2008)
Müsteşardan tam gün ve yüzde 20 fark resti (16.02.2008)
Özel hastaneler yönetmeliği tam günü getirdi bile (16.02.2008)
Türban paketinin gerekçesi Atatürk’ün sözü (30.01.2008)
Üniversitelerin kurulma şartı değişiyor (30.01.2008)
TTB: Kamudaki ilk türbanlı hemşireler olacak (30.01.2008) 
  ::| Kongre Takvimi
July 2020  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
  manset haberler::| SICAK HABER
Tam Gün Yasası Mecliste
Sosyal Güvenlik yasası Türkiye'nin her yanında protesto edildi
Bakanlık hastaneleri çapraz değerlendirmeye tabi tutacak, sonuçlar döner sermaye dağıtımını etkileyecek
Danıştay, hekimlerin taşeron İşçisi olmasını iptal etti
“Tam güne geçişte gerekli iyileştirmeler yapılacak”
Sosyal güvenlikte uzlaşma arayışı başladı
GATA'da yaprak dökümü
Başbakan Tayyip Erdoğan Tam Günle ilgili konuştu
Aile hekimliği uygulaması 55 'il'e çıkıyor
Müsteşardan tam gün ve yüzde 20 fark resti

Hekim Haber .com 2007
[UST]