Hekim Haber.com , Güncel Sağlık Haberleri...
Haber Sağlık , Hekim Haberleri, Dünyadan Sağlık Haberleri
Carsamba, 27.05.2020, 03:49am (GMT)
  Anasayfa
  SSS
  RSS
  Linkler
  Harita
  Iletisim
 
'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
::| Arama:       [Gelismis Arama]
 
Kategoriler  
  HABER SAĞLIK
  Tıp Doktorları
  Eczacılar
  Diş Hekimleri
  SAĞLIK ÇALIŞANLARI
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 » Atamalar ve Kuralar
 » Haberler ve Duyurular
 » Personel Duyuruları
  GÜNCEL
 » Gündem
 » Sektörden
 » Araştırmalar
 » Basından
  Veteriner Hekimler
  EĞİTİM
 » Tıpta Uzmanlık Sınavı
 » Yan Dal Uzmanlık Sınavı
 » Yabancı Dil Sınavı
 » Diğer Sınavlar
  SAĞLIK HABERLERİ
  İLAÇ SANAYİ
  SAĞLIK MAVZUATI
  CNN Türk Sağlık
  Hürriyet Sağlık
  Sabah Sağlık
  Zaman Sağlık
  Mynet Sağlık
  ODALAR VE BİRLİKLER
 » Türk Tabipler Birliği
 » Türk Eczacıları Birliği
 » Türk Diş Hekimleri Birliği
 » Türk Sağlık-Sen
  KÖŞE YAZILARI
 » Hekim Haber Yazarları
 » Tıp Sitelerinden Yazarlar
 » Sağlık Sitelerinden Yazarlar
  ETKİNLİKLER
 » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 » Yurt Dışı Kongreler ve Seminerler
  VİDEO HABER
 » Hekim Haber Videoları
 » Sağlık Videoları
  DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
 » WHO Haberleri
  Yahoo Health News
  ABC Health News
  Reuters Health News
  MedicineNet Daily Health and Medical News
  TIME Health News
  Newsweek Health News
  ::| Haber Listesi
Ad Soyad:
Email:
 
 
 
ETKİNLİKLER » Yurt içi Kongreler ve Seminerler
 
1. ULUSLAR ARASI HASTA HAKLARI KONGRESİ

Cuma, 27.03.2009, 10:15pm (GMT)

1- ULUSLAR ARASI HASTA HAKLARI KONGRESİ

Kongre Adı : 1. ULUSLAR ARASI HASTA HAKLARI KONGRESİ

Yeri : MARITIM PINE BEACH & RESORT Belek, Antalya /TÜRKİYE

Tarih : 11-14 Kasım 2009

Kongre Başkanları : Prof. Dr. A.F. AL-ASSAF Prof. Dr. Seval AKGÜN

 Düzenleyen Kuruluşlar : (S.A.D,) SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ WORLD CONGRESS Co. (PROJE SORUMLUSU)

Kongre Sekretaryası : WORLD CONGRESS Co. Kennedy Cad. No: 25/3 Çankaya/Ankara/Türkiye Tel: +90.312 467 14 24 – 419 86 49 muzeyyen@dunyacongress.com

Düzenleme Kurulu : Mustafa ÇAKMAK Müzeyyen BAYDOĞRUL Arife GÜLEÇ Nazmi TUTAL Mahmut ÇAVUŞ

Destekleyen Kuruluş : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, (HAYASAD) HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARINI SAVUNMA DERNEĞİ, OKLAHOMA ÜNİVERSİTESİ (ABD) Kongre Başkanından İnsanoğlunun siyasal toplum öncesi, hak ve özgürlük uğruna verdiği mücadele, doğal toplum ortamında bulundukları dönemde dahi var olmuş ve devlet adı verilen organizasyon ortaya çıkmasından sonrada devam etmiştir. Günümüzde, ülkeler gelişen süreçle birlikte kendi anayasa ve yasalarında kişi hakları ile ayrıntılı maddelere yer vermiştir. Ülkemizde bu süreç “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin imzalanması ile başlamış ve sağlık alanındaki bireysel haklarımız da yasalarımız içinde koruma ve güvence altına alınmıştır. Kişinin yaşama hakkının yanında, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı da en önemli haklarından biri olarak ele alınmıştır. Aynı zamanda günümüzdeki teknolojik ilerlemeden hızla etkilenen sağlık alanında, insan soyunun maddi ve manevi değerlerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmış, “sağlık”, “hastalık”, “yaşam”, “ölüm” gibi temel kavramlar yeni boyut ve anlamlar kazanmıştır. Bu süreç beraberinde sağlık alanında alternatiflerin artmasını da getirmiştir. Alternatiflerin çoğalması ve yaşanan gelişmelerin hızlı ivmesi, sağlık hizmetlerinin etik ve hukuksal boyutlarının önemini arttırmış, yeni tartışmalara ve açılımlara neden olmuştur. Mevcut sağlık siteminde kişinin hasta olmadan önceki süreçte sağlığının korunması ve her kişiye nitelikli, eşit tıbbi bakım ve tedaviye ulaşabilme imkanın sağlanması olan sağlık hakkının parçası ve tamamlayıcısı durumundaki hasta hakları, özellikle son iki –üç dekad da önem kazanarak, kavramsallaşmıştır. Kavramsallaşma sürecinde hasta haklarının tanımı da yapılmıştır. Hasta Hakları : Hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları olan, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklar olarak tanımlamaktır. Hasta hakları: esas olarak insan kaynaklarının ve değerlerinin sağlık hizmetine uygulanmasını ifade etmekte ve hasta ve sağlık hizmeti genelinde beklenti ve kararların rasyonalize edilmesi olarak da açıklanabilmekte dir . Uluslar arası belgelerde, sağlık hizmetlerinde insan hakları ve değerlerinin korunması, bilgilendirme, onam, mahremiyet ve gizlilik, bakım ve tedavi sürecinde karar verebilme ve katılımı, başvuru yapabilme hakkı, hasta haklarının temel çatısını oluşturmaktadır. Aynı zamanda hasta hakları ile ilgili belgelerde haklarla birlikte hasta ve personel açısından üstlerine düşen sorumluluklarda belirtilmektedir. “Hastanın hakkının korunması demek aslında birbirine bağlı ilişkiler zinciri içinde sağlık çalışanın da hakkının korunması anlamına gelmekte ve bütün bunlar aslında kişi ve toplum bilincinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir.” denilebilmektedir. Bireyin ayakta ve yatarak sağlık hizmeti alma sürecinde kendisinin sahip olduğu hakları bilmesinin yanında sağlık hizmeti sunanların da bu konuda yeterince bilgi sahibi olmaları beklenen ve istenen bir durumdur. Bu gelişme toplumun bu konudaki farkında lığının bir gelişmesinin göstergesi olup aynı zamanda oluşabilecek hukuki sorunların asgariye indirilmesini de sağlayacaktır. Ülkemizde bu alanda, son 10 yılda çalışmalar yapılmış ve T.C.’ deki hasta haklarına yönelik yasal düzenlemelerin ve uygulamalarının, hasta ve sağlık çalışanları arasında bilinirliklerinin ve farkında lığının % 9-25 düzeyde olduğu görülmüştür Hasta hakları, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Konunun önemi ve hukuki sürecin getireceği cezai müeyyideler ile sorumluluklar göz önüne bulundurulduğunda; hem sağlık personeli hem de hastaların, hasta hakları kavramı ve yasal mevzuatı bilmesi önem ve öncelik taşımaktadır. Bu nedenle bu kongrenin ana teması Uluslar arası boyutta Hasta Hakları olacaktır. Kongrede katılımcılar, Hasta Hakları ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar ayrıca çalıştaylar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ve kongrede stant şeklinde katılımları olan sektörde lider kuruluşların demonstrasyonları ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır. Ayrıca kongrede ; o Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardımcı olmak ve sistemle ilgili sorunların olumsuz etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar. o Hastalarla sağlık personeli arasındaki yararlı ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek; özellikle de hastaların sağlık hizmeti sürecine daha aktif katılımını cesaretlendirmek amacıyla süregelen çabalar. o Hasta kuruluşları, sağlık personeli ve sağlık yöneticileri arasındaki iletişim için yeni fırsatlar oluşturmak, var olanları güçlendirmek için gerekli olan ve uygulamada olan çalışmalar. o Temel insan haklarının korunmasını sağlamak, başta çocuklar, psikiyatrik hastalar, yaşlılar ve ağır hastalar olmak üzere tüm hastalara sunulan hizmetin insancıllaştırılmasını geliştirme koşulları o Sağlık kuruluşları, hastalar, onların aileleri ve çalışanlarımız açısından güvenli hale getirmek. Tıbbi hatalar, risk yönetimi, çevresel güvenlik, hataların rapor edilmesi, sorunların çözümü vb dahil. o Eğitim ve iletişimdeki yenilik. Elektronik tıbbi kayıtların kullanımı, CPOE, hastalarla etkin iletişimler, hizmet alan kişiler arasında iletişim, aktif dinleme vb dahil. o Sağlık hizmetleri ulaştırmada manevi ve ahlaki davranış. Etik kurullar, hastaları bilgilendirerek rızalarını almak ve araştırmalara dahil etmek, Konuları da ayrıntıları ile tartışılacaktır. Kongrenin eş başkanları olarak, büyük bir coşku ve ilgiyle, her birinizle tanışmayı ve bu kongre süresince sizinle çalışmayı umuyor sizleri eski dünyayı kapsayan 3 kıtanın birleşim noktası olan Türkiye’de Türkiye’nin incisi, Türk Rivierası olarak adlandırılan Antalya da gerçekleşecek kongremize bekliyoruz.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Seval Akgün Prof Dr. A.F. Al Assaf
Kongre Dili : Türkçe ve İngilizcedir. (Bildiriler her iki dilde de gönderilmelidir.)
Kongrede eşzamanlı çeviri yapılacaktır.
Bildiri Gönderme Son Tarihi : 15 Eylül 2009
Bildiri Kabul İlan Tarihi : 15 Ekim 2009
Kongre Tam Program İlanı : 20 Ekim 2009
Kongre Kayıt : 11 Kasım 2009
Gala Yemeği : 13 Kasım 2009


Yorumlar (0)        Yazdir        Arkadasina Oner        Ust


Diger Haberler:
Eczacılık Kongresi yarın başlıyor (12.11.2008)
Hekimler Ramazanda cinsel terapi eğitimini tartışıyor (09.09.2008)
“Yüzyıl Kongresi İstanbul’da” (28.06.2008)
Her bebeğe bir hemşire gerekiyor (17.06.2008)
Hemşireler konferansta buluşuyor (02.06.2008)
2008 Mart Ayı Kongre ve Etkinlik Takvimi (05.03.2008)
TOD 29. KIŞ SEMPOZYUMU (06.01.2008)
HEPATİT C GÜNCELLEME TOPLANTISI 2008 (06.01.2008)
1. DAS OKULU (17.12.2007)
2. JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYI (17.12.2007) 
  ::| Kongre Takvimi
May 2020  
Pz Pt Sa Ca Pe Cu Ct
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
  manset haberler
Hekim Haber .com 2007
[UST]